Kooperatif


   

Adres Değişikliği (Belediye Adres Değişikliği) Tescilinde Gereken Evraklar

BELEDİYE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNDE MERSİS GİRİŞİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR.

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben Dilekçe

2. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Bilgi Sistem Şube Müdürlüğü’nden alınacak; adres değişikliğinin belediye tarafından yapıldığına dair yazısının aslı (1 Adet asıl 1 adet fotokopi)

Not: Belediye Adres Değişikli yazısının konu kısmı Adres Değişikliği olacaktır. Adres tespiti konulu yazılar kabul edilememektedir.
 

Adres Değişikliği Tescilinde İstenecek Evraklar

ÖNEMLİ UYARI

İlk olarak adres bilgisinin MERSİS sistemine Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'a uygun olarak girişinin yapılması ve MERSİS'te çıkan adresin aynen karara yazılmış olması gerekmektedir.

MERSİS sistemine girilmiş olan adres ile karara yazılmış olan adres birebir aynı olmalıdır.

 

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben Dilekçe
 2. Adres değişikliği ile ilgili Noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı (2 Adet)

Amaç Konu Değişikliği Tescilinde İstenecek Evraklar

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne yazılmış 1 adet dilekçe
 2. Genel kurul toplantı tutanağının noter tasdikli sureti 1 adet
 3. İlgili Bakanlık (İl) Müdürlüğünün onayından geçen tadil tasarısı 1 adet
 4. Divan Heyeti tarafından imzalanmış hazirun cetveli 1 adet asıl
 5. Hükümet komiseri raporu ve görevlendirme yazısı aslı.
 6. Bilgi formu 1 adet
 7. Gündem gazetesi 1 adet
 8. Yönetim kurulu tarafından imzalanmış  gündem 1 adet

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

Dış Denetçi Seçimi Tescilinde İstenecek Evraklar

Dış denetçinin tescilinde aşağıdaki belgeler ticaret sicili müdürlüğüne sunulur:

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış Dilekçe
 2. Dış denetçinin seçimine ilişkin genel kurul kararı (Noter Onaylı 2 Adet)
 3. Dış denetçi ile yapılan denetim sözleşmesi (Fotokopi 2 Adet)
 4. 6102 sayılı Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan denetçiliğe engel hallerden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin dış denetçinin yazılı beyanı (Islak İmzalı 2 Adet)

Not: Yedek dış denetçi, ancak dış denetçinin görevi kabul etmemesi veya herhangi bir sebeple dış denetçiliğin boşalması durumunda ve birinci fıkradaki belgelerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulması şartıyla dış denetçi olarak tescil edilebilir.

 1. Divan Heyeti tarafından imzalanmış Hazirun Cetveli  (2 Adet)
 2. Hükümet komiseri raporu ve görevlendirme yazısı aslı.
 3. Genel Bilgi Formu (2 Adet)
 4. Varsa Gündem gazetesi 1 adet
 5. Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış Gündem (2 Adet)
 6. Diğer genel kurul evrakları (2 şer adet)

Fesih Tescilinde İstenecek Evraklar

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben Dilekçe
 2. Noter tasdikli Fesih Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 Adet)
 3. Tasfiye Memuru Raporu (2 Adet Asıl)
 4. Genel Kurul tarafından onaylanmış  son ve kesin (Sıfırlanmış) bilanço (karar tarih itibariyle)(2 Adet)
 5. Birer hafta ara ile ilan edilen 1, 2 ve 3. ilan gazetesinden 1’er adet asıl nüshaları.
 6. Hükümet komiseri raporu ve görevlendirme yazısı (1 Adet Aslı ve fotokopisi)
 7. Diğer Genel Kurul Evrakları

 

Birer hafta ara ile yayınlanmış alacaklılara çağrı ilanından, 3. ilanın yayınlandığı tarih üzerinden en az 6 ay geçtikten sonra fesih kararı alınabilir.

Görev Dağılım Karar Örnekleri

S.NO KOOPERATİF TÜRLERİ GÖREV BÖLÜMÜ GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI KARAR ÖRNEKLERİ
1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE ÖRNEK KARAR 1
2 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE PROJE DANIŞMANLIĞI KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
3 GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
4 HİZMET VE DAYANIŞMA KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
5 İŞLETME KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
6 KARAYOLU YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
7 KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
8 KARŞILIKLI SİGORTA KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 5 ÜYE
9 KÜÇÜK SANAT KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
10 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
11 PAZARCILAR İŞLETME KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
12 TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE EN FAZLA 4 YIL ORTAKLAR ARASINDAN SEÇİLEN EN AZ 2 EN FAZLA 4 ÜYE
13 TAŞIMA VE İŞLETME KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
14 TEDARİK VE DAĞITIM KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
15 TEMİN VE TEVZİ KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
16 TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
17 TÜKETİM KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
18 ÜRETİM VE PAZARLAMA KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
19 YAŞ SEBZE VE MEYVE PAZARLAMA KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
20 YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ÜRETİM KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
21 ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ BİR BAŞKAN, BİR İKİNCİ BAŞKAN, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE ÖRNEK KARAR 2
22 EĞİTİM KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR İKİNCİ BAŞKAN, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
23 HİZMET KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR İKİNCİ BAŞKAN, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
24 KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR İKİNCİ BAŞKAN, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
25 KONUT YAPI KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR İKİNCİ BAŞKAN, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
26 SAĞLIK HİZMETLERİ KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR İKİNCİ BAŞKAN, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
27 SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR İKİNCİ BAŞKAN, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
28 TOPLU İŞ YERİ YAPI KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR İKİNCİ BAŞKAN, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE 1-4 YIL EN AZ 3 ÜYE
29 MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR İKİNCİ BAŞKAN, GEREĞİNE GÖRE BİRER KÂTİP VE MUHASİP ÜYE    
30 SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN YARDIMCISI VE BİR MUHASİP ÜYE 1-4 YIL ORTAKLAR ARASINDAN SEÇİLEN 3 ASİL 3 YEDEK ÜYE ÖRNEK KARAR 3
31 SULAMA KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN YARDIMCISI VE BİR MUHASİP ÜYE 1-4 YIL ORTAKLAR ARASINDAN SEÇİLEN 3 ASİL 3 YEDEK ÜYE
32 TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN YARDIMCISI VE BİR MUHASİP ÜYE EN FAZLA 4 YIL ORTAKLAR ARASINDAN SEÇİLEN 3 ASİL 3 YEDEK ÜYE
33 PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ VE DİĞER ÜYELER 4 YIL ORTAKLAR ARASINDAN SEÇİLEN 5 ÜYE  
34 ESNAF VE SANAATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN VEKİLİ 1-4 YIL EN AZ 3 EN ÇOK 5 ÜYE
35 ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN YARDIMCISI, BİR MUHASİP ÜYE VE BİR SEKRETERYA İÇİN ÜYE VE DİĞER ÜYELER    
36 DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN YARDIMCISI, BİR MUHASİP ÜYE VE BİR SEKRETERYA İÇİN ÜYE VE DİĞER ÜYELER    
37 DAMIZLIK MANDA YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN YARDIMCISI, BİR MUHASİP ÜYE VE BİR SEKRETERYA İÇİN ÜYE VE DİĞER ÜYELER    
38 DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN YARDIMCISI, BİR MUHASİP ÜYE VE BİR SEKRETERYA İÇİN ÜYE VE DİĞER ÜYELER    
39 TAVUK YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BİR BAŞKAN, BİR BAŞKAN YARDIMCISI, BİR MUHASİP ÜYE VE BİR SEKRETERYA İÇİN ÜYE VE DİĞER ÜYELER    

Kuruluş Tescilinde İstenecek Evraklar

 1. Kooperatifin tüm ortakları tarafından imzalanmış Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe
 2. İlgili Bakanlığın veya ilgili İl Müdürlüğü'nün izin şerhini ihtiva eden ve Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı 1 adet anasözleşme
 3. İlgili Bakanlık İl Müdürlüğü'nün kooperatif kuruluşuna dair izin yazısının 1 aslı, 1 fotokopisi
 4. Kooperatif sermayesinin 1/4'ünün yatırıldığını gösteren banka dekontu 1 adet
 5. TTK 40'ıncı madde kapsamında düzenlenmiş imza beyannamesi 1 adet (Islak İmzalı)
 6. Kurucuların nüfus cüzdanı suretleri. (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden temin edilecek).
 7. Tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesi. 1 Adet
 8. 65 Yaş üzeri ortak veya yetkililer için hukuki ehliyetinin bulunduğuna dair doktor raporu 1 adet

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Son düzenleme ile artık kişinin ayırt etme gücünün bulunmadığı konusunda tereddütte kalınırsa, kişinin okur-yazar olmaması ve ya Türkçe bilmemesi, sağır, dilsiz ve görme engelli olması durumunda kooperatif sözleşmesi ve imza beyannamesi müdürlüğümüzce tasdik edilecektir. Bu kapsamda

1. Kişinin ayırt etme gücünün bulunmadığı konusunda tereddüt te kalınırsa yetkili makamlardan şahsın ayırt etme gücünü haiz olduğuna ilişkin belge istenecektir.

2. Kişinin okur-yazar olmaması durumunda; 2 tanık ile birlikte mühür veya bir alet yada parmak izi kullanmak suretiyle imza alınarak evraklar hazırlanacaktır.

3. Kişinin Türkçe bilmemesi durumunda; bir tercüman eşliğinde imza alınarak evraklar hazırlanacaktır.

4. Kişinin Sağır, dilsiz ve görme engelli olması durumda;

Sağır ve dilsizler bakımından işaret dilinden anlayan bir tercüman

Görme engelliler için iki tanık ile beraber

Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne getirilmesi gerekmektedir.

 

DİKKAT!!!!!!!!

KOOPERATİF KURULUŞLARINDA GEÇİCİ BİR YÖNETİM KURULU OLUŞTURULARAK; İLK GENEL KURULA KADAR ŞEKLİNDE SÜRE BELİRLENMELİ VE DAHA SONRA EN KISA SÜREDE GENEL KURUL YAPILARAK YENİ YÖNETİM KURULU SEÇİLMELİDİR.

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.
KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK. 

Olağangenel Kurul Toplantılarının Tescilinde İstenecek Evraklar

UYARI

GENEL KURUL TOPLANTISINDAYÖNETİM KURULU SEÇİMİ OLMASI HALİNDE YETKİ KARARININ KONYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANMASI GEREKMEKTEDİR, NOTER TARAFINDAN ONAYLANAN YETKİ KARARI KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne yazılmış 1 adet Dilekçe
 2. Genel kurulda yönetim kurulu seçilmiş ise yönetim kurulu görev dağılım ve yetki kararı (1 Adet Ticaret Sicili Müdürlüğü onaylı) Not: Görev Dağılım kararı   GENEL KURULDA İBRA EDİLMEYEN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ AYNI GENEL KURULDA TEKRAR AYNI GÖREVLERE SEÇİLEMEZLER (BKNZ. KOOPERATİF ANA SÖZLEŞMESİ)
 3. İmza yetkililerine ait imza beyannamesi 1 adet (TTK 40. madde kapsamında düzenlenmiş)
 4. Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 Adet Noter onaylı)
 5. Hükümet komiseri, Divan Heyeti ve yönetim kurulu tarafından imzalanmış hazirun cetveli 1 adet asıl
 6. Hükümet komiseri raporu ve görevlendirme yazısı aslı.
 7. Yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerinin iş ve ev adresleri (T.C. numaraları da yazılı olacak) ile ilgi yazı (1 adet)
 8. AL4 genel bilgi formu 1 adet
 9. Varsa Gündem gazetesi 1 adet
 10. Yönetim kurulu tarafından imzalanmış gündem 1 adet
   

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.
 

Tasfiye Giriş Tescilinde İstenecek Evraklar

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne yazılmış 1 (Adet) Dilekçe
 2. Tasfiye memurları görev bölümü ve Yetki Kararı (1 Adet Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylanacak.) (Yönetim Kurulunun süresi dolmuş ise aynı genel kurulda tasfiye memuru ile birlikte yönetim kuruluda seçilmelidir.)
 3. İmza yetkililerine ait İmza Beyannamesi (1 Adet) (TTK 40. madde kapsamında düzenlenmiş)
 4. Genel Kurul Toplantı Tutanağının noter tasdikli sureti (1 Adet)
 5. Divan Heyeti tarafından imzalanmış hazirun cetveli (1 Adet asıl)
 6. Hükümet komiseri raporu ve görevlendirme yazısı aslı.
 7. Tasfiyeye giriş bilançosu 1 adet (genel kurulun yapıldığı tarih itibariyle hazırlanmış olacak)
 8. Bilgi Formu 1 Adet
 9. Gündem gazetesi aslı 1 adet
 10. Yönetim kurulu tarafından imzalanmış gündem 1 adet
 11. 3 ilan formu   (KOOPERETİF ANASÖZLEŞMESİNDE TASFİYE SÜRESİ 1 YIL veya 6 AY YAZANLAR İÇİN TASFİYE SÜRESİ YAZAN SÜRE KADARDIR. 1 YIL YAZMAYANLAR İÇİN 3 AY UYGULANABİLİR. 3 İLAN FORMU BUNA GÖRE DOLDURULMALIDIR.) (TASFİYE SÜRESİ 1 YIL VEYA 6 AY OLANLAR YA ANA SÖZLEŞMESİNİN İLGİLİ MADDESİNİ TADİL EDEREK 3 AY ŞEKLİNDE DÜZENLEDİKTEN SONRA 3 AYLIK TASFİYE SÜRESİNDEN FAYDALANABİLECEKLER YADA 1 YIL BEKLEMEK ZORUNDADIRLAR)


YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

Tasfiyeden Dönüş Tescilinde İstenecek Evraklar

 

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe 1 adet
 2. Genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli 1 adet (Tasfiyeden dönüş kararı ve yeni yönetim kurulu seçimini içeren)
 3. Kooperatifin tasfiyesine başlanılmadığına dair Tasfiye Memurları raporu 1 adet aslı
 4. Taahhütname 1 adet
 5. Yönetim kuruluna ait yetki kararı ticaret sicili müdürlüğü tasdikli 1 adet
 6. İmza beyannamesi 1 adet (TTK 40. madde kapsamında düzenlenmiş)
 7. Tasfiyeden dönüş bilançosu kaşe imzalı 1 adet (genel kurul tarihli)
 8. Diğer genel kurul evrakları

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

Unvan Değişikliği Tescilinde İstenecek Evraklar

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne yazılmış dilekçe
 2. Yetki kararı 1 adet (Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylanacak.)
 3. İlgili Bakanlık (İl) Müdürlüğü'nün onayından geçen tadil tasarısı 1 adet
 4. Genel kurul toplantı tutanağının noter tasdikli sureti 1 adet
 5. Taahhütname
 6. Divan Heyeti tarafından imzalanmış hazirun cetveli 1 adet
 7. Hükümet komiseri raporu ve görevlendirme yazısı aslı.
 8. Bilgi formu 1 adet
 9. Varsa Gündem gazetesi 1 adet
 10. Yönetim kurulu tarafından imzalanmış gündem 1 adet

 

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.