Fiili Tüketim Belgesi Müracaatında Hazırlanacak Belgeler


FİİLİ TÜKETİM BELGESİ DÜZENLENECEK FİRMALARDAN İSTENİLECEK BELGELER

 

  1. Fiili tüketim belgesi talep edildiğine dair başvuru dilekçesi,
  2. İmza sirküleri fotokopisi
  3. Fiili tüketim belgesi düzenlenecek dönem  için SGK hizmet dökümleri,
  4. Fiili tüketim belgesi düzenlenecek dönem  için  hammadde alış faturaları, ithal ise gümrük beyannamesi,
  5. Fiili tüketim belgesi düzenlenecek dönem  için mali müşavir onaylı dönem başı ve dönem sonu stok bilgileri
  6. Fiili tüketim belgesi düzenlenecek dönem  için mali müşavir onaylı 151-152-153-710 muhasebe hesap cetvelleri,
  7. Fiili tüketim belgesi düzenlenecek dönem  için yeminli mali müşavir onaylı üretim tasdik raporu,
  8. Fiili tüketim belgesi düzenlenecek dönem  için enerji faturaları fotokopisi,
  9. İbraz edilen belgelerin elektronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilir.

 

NOT:

1-Fiili tüketim belgesi, kapasite raporu Odamızca verilen firmalara düzenlenir. Eğer kapasite raporu başka odadan düzenlenmişse  odamızdan fiili tüketim belgesi düzenlenmez.

2-Belgelerde yapılan tetkik ve inceleme sonucu gerekli görüldüğü takdirde ilave evrak talep edilebilir.