Sigorta Eksperleri


...

Eksper Değişiklik Bildirim Formu

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI’NA

 

.................................................................................. ………….ünvanlı levhaya kayıtlı sigorta eksperiyim.

Aşağıda yer alan değişikliklerin TOBB-AEKS yazılım programına tanımlanmasını arz ederim.

                                                                                                            21.04.20...

                                                                                                                   UNVAN / AD SOYAD / İMZA

 

 

 

1 ) UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 

 

 

Unvan değişikliğini gösterir Ticaret  Sicil Gazetesi

(Yeni unvanınızı giriniz)

 

 

2 ) ADRES DEĞİŞİKLİĞİ (İlgili yönetmelik gereği asgari fiziki şart denetimi gerektirmektedir)

 

 

*Adres değişikliğini gösterir Ticaret  Sicil Gazetesi

 

(Güncel adresinizi giriniz)      

 

 

3 ) ŞUBE AÇILIŞ VE KAPANIŞ BİLDİRİMİ (İlgili yönetmelik gereği asgari fiziki şart denetimi gerektirmektedir)

 

 

*Şube tescilini gösterir Ticaret  Sicil Gazetesi

 

(Şube unvanını ve adresini giriniz)    

 

 

 

4 ) SERMAYE BİLDİRİMİ

 

 

*Sermaye değişiklik tescilini gösterir Ticaret  Sicil Gazetesi

(Güncel sermaye bilginizi giriniz)      

 

5 ) WEB VE E-MAİL ADRESİ BİLDİRİMİ

 

 

 

(Güncel Web ve e-mail bilginizi giriniz)        

 

 

 

6) STATİK IP BİLDİRİMİ

 

 

* Güncel unvan ve statik IP gösterir internet servis sağlayıcıdan alınan onaylı evrak

*IP numaranız ve Servis Sağlayıcınızı yazınız

Gerçek Kişi Eksper Başvuru Dilekçesi

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA

 

                                                                            

 

Sigorta Eksper Ruhsatı Temini ve Sigorta Eksperleri Yönetmeliği gereği Levhaya kayıt işlemlerimizin ekli evraklarımız doğrultusunda incelenmesi ve tarafınızdan TOBB-AEKS programına girişimizin yapılmasını arz ederiz.

 

Saygılarımızla.

 

 

                                                                                                                   KAŞE – İMZA

 

 

 

 

 

 

 

ÖN BAŞVURU NO :

 

İŞ TEL :

 

GSM :

 

E MAİL :

 

WEB ADRESİ:

 

STATİK IP NO:

 

İŞYERİ ADRESİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

GERÇEK KİŞİ SİGORTA EKSPERLİK FİRMASI İÇİN İSTENEN BELGELER:

 

1-Vergi levhası sureti

2-Adres, telefon, faks ve e-posta beyanı

 

 

 

 

 

 

 

 

GERÇEK KİŞİ SİGORTA EKSPERLERİ BİLGİ FORMU

 

 

 

ADI SOYADI

TC NO

İKAMETGAH

İRTİBAT NO

ORT. ORANI (%)

AÇIKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

GERÇEK KİŞİ SİGORTA EKSPERLERİ  İÇİN İSTENEN BELGELER:

 

1-Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti (asıl)

2-İkametgah belgesi (ev adresi) (asıl)

3-Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (asıl)

4-İflas konkordato belgesi (asıl)

5-Vesikalık fotoğraf (jpeg 94*128 usb veya cd ile)

6-Vesikalık fotoğraf (4 adet)

7-En son mezun olunan okul diploma sureti

8-Taahhütname  (ek-2) asıl ve ıslak imzalı

9-Bilgi formu (ek-3) asıl ve ıslak imzalı

10-Yabacı dil belgesi (yabancı dil biliniyorsa)

11-Hazine müsteşarlığı tarafından verilen ruhsatname sureti

12-Adres, telefon, faks ve e-posta beyanı

 

Sigorta Eksperleri Ruhsatı İle Sigorta Acentelerinin Uygunluk Belgesi Ve Levhaya Kayıt İşlemleri

Sigortacılık İşlemleri

SİGORTA EKSPERLERİ RUHSATI İLE SİGORTA ACENTELERİNİN UYGUNLUK BELGESİ VE LEVHAYA KAYIT İŞLEMLERİ

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Resmi Gazete: 14.06.2007 tarih, 26552 sayı) ile Sigorta Acenteleri Yönetmeliği (Resmi Gazete: 14.04.2008 tarih, 26847-mükerrer sayı) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ve yönetmelik çerçevesinde, sigorta acentelerine uygunluk belgesi verme yetkisi TOBB ile Odalara devredilmiştir. Uygulamalarla ilgili olarak ortaya çıkan sorunlara açıklık getiren Hazine Müsteşarlığı’nın “Sigorta Acenteleri Yönetmeliği Çerçevesinde, Acentelerin Uygunluk Belgesi ve Levhaya Kayıt Müracaatlarında, Acenteler, TOBB ve Odalarca İzlenecek Yola İlişkin Genelgeleri (2008/15, 2008/18,2008/38)” de yayınlanmıştır.

Sigorta acentesi üyelerimizin, öncelikle yukarıda açıklanan yönetmelik ve genelge hükümlerini bilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak TOBB’un bünyesinde kurulan “Sigorta Müdürlüğünce hazırlanan web sayfasında www.sigorta.org.tr adresinde gerekli ve ayrıntılı açıklama da mevcuttur.

* Odamıza Ön başvuru yapmadan önce firmaların yapması gerekenler ;

  • Başvuru sahibi Ticaret Sicil ve Oda kaydını yaptırır.
  • Başvuru sahibi www.sigorta.org.tr web sayfasından ön başvuru girişini yapar ve sistemin verdiği ön başvuru ve başvurusu onaylandıktan sonra kullanacağı levha kayıt numarasını alır.
  • Başvuru sahibi Odadan veya Odanın Web sayfasından başvurunun niteliğine göre istenilen evraklar listesini, başvuru dilekçesini ve başvuru formunu ( acente veya eksper ), sigorta acenteleri için EK.1, EK.2 taahhütname EK.3 bilgi formu ve eksperler için EK.2 taahhütname ve EK.3 bilgi formunu temin eder.
  • Sigorta Acentelerinin yapmış olduğu ön başvuru girişi getirilen evraklar ile bilgi kontrolü tarafımızdan yapılarak TOBB.AEKS yazılım programında adımlar takip edilerek onaylanır.
  • Bu aşamada firmanın işyerinin asgari fiziki şartlara uygunluğunun tespiti için firma adresine gidilir ve gerekli kontroller yapılarak tutanak tutulur. Asgari Fiziki Şartları uygun olmayan firmaların Ön Başvuruları onaylanmaz.
  • Gerçek kişi eksper başvuruları ve levha kayıt işlemleri TOBB Sigorta Müdürlüğü tarafından yapılır.
  • TOBB-AEKS yazılım programına firmanın yapmış olduğu Ön başvuru ile ilgili veri girişi Odamız yetkilileri tarafından sistem üzerinden onaylanır ve bu aşamada TOBB Sigortacılık Müdürlüğüne gönderilmiş olur.
  • TOBB Sigortacılık Müdürlüğü ön başvuruyu sistem üzerinden inceler ve uygun gördüğü taktirde sistem üzerinden Hazine Müsteşarlığına gönderir. Aynı şekilde sistem üzerinden Hazine Müsteşarlığı ön başvuruyu inceler ve uygun gördüğü taktirde onaylar. Hazine müsteşarlığının onayı ile ön başvuru onaylanır ve başvuru sahibi durumunu www.sigorta.org.tr adresinden takip eder.
  • Hazinenin onayından sonra firma altı ay içerisinde belirlenmiş olan levha kayıt ücretini belirlenen banka hesap numarasına yatırır ve dekontun bir sureti TOBB’ ne gönderir. Yatırılan banka dekontu TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ ne ulaşınca son onay verilir ve firmanın levha kaydı gerçekleşmiş olur.
  • Başvuru sahibi levhaya kaydının gerçekleşmesinden sonra yine altı ay içerisinde bir sigorta şirketinden acentelik almak ve levha kaydına acenteliğini eklemesi gerekir. Aksi taktirde levha kaydı askıya alınır.