K Belgesi Ücretleri


K Belgesi Ücretleri 2023
(İlk Müracaat)
(01.01.2023 İtibariyle)

 

BELGE Ücreti +

(Ulaştırma Bak.)

Araç Eki +

(Ulaştırma Bak.)

Araç Eki+

(Oda ve TOBB)

Oda ücreti +

(Oda ve TOBB)

 (1 Araç Dahil)

Genel TOPLAM

K1

44.264,00 TL

1.324,00 TL

95,00 TL

341,00 TL

46.024,00 TL

K1*

11.066,00 TL

1.324,00 TL

95,00 TL

341,00 TL

12.826,00 TL

K1(Ö)

44.264,00 TL

1.324,00 TL

95,00 TL

341,00 TL

46.024,00 TL

K2

44.264,00 TL

1.324,00 TL

95,00 TL

341,00 TL

46.024,00 TL

K2*

11.066,00 TL

1.324,00 TL

95,00 TL

341,00 TL

12.826,00 TL

K3

22.132,00 TL

1.324,00 TL

95,00 TL

341,00 TL

  23.892,00 TL

K3*

5.533,00 TL

1.324,00 TL

95,00 TL

341,00 TL

7.293,00 TL

 

(Madde 71(İndirimli))

(01.01.2023 İtibariyle)

 

BELGE Ücreti +

(Ulaştırma Bak.)

Araç Eki +

(Ulaştırma Bak.)

Araç Eki+

(Oda ve TOBB)

Oda ücreti +

(Oda ve TOBB)

 (1 Araç Dahil)

Genel TOPLAM

K1

22.132,00 TL

1.324,00 TL

95,00 TL

341,00 TL

23.892,00 TL

K1*

5.533,00 TL

1.324,00 TL

95,00 TL

341,00 TL

7.293,00 TL

K1(Ö)

22.132,00 TL

1.324,00 TL

95,00 TL

341,00 TL

23.892,00 TL

K2

22.132,00 TL

1.324,00 TL

95,00 TL

341,00 TL

23.892,00 TL

K2*

5.533,00 TL

1.324,00 TL

95,00 TL

341,00 TL

7.293,00 TL

K3

11.066,00 TL

1.324,00 TL

95,00 TL

341,00 TL

  12826,00 TL

K3*

2.766,00 TL

1.324,00 TL

95,00 TL

341,00 TL

4526,00 TL

 

Araç İlave Ücreti

(İkinci Müracaat)

 

Oda Payı  

(Oda veznesine)       

Ulaştırma Bakanlığı payı

(Bankaya) 

TOPLAM

İlave edilecek her bir araç (Çekici, Dorse) için

95,00 TL

1.324,00 TL

1.419,00 TL

Muayeneden dolayı resen düşülen her bir araç ilavesi için

95,00 TL

264,00 TL

359,00 TL

 

 

K BELGESİ, 540 GÜNE KADAR YENİLEME ÜCRETLERİ

(01.01.2023 İtibariyle)

 

DETAYLI KISIM

ÖZET KISIM

 

Belge bitim tarihinden önce veya bitim tarihinden itibaren 540 gün İÇİNDE belge yenilemeye gelenlerden

ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI’nca alınacak ücret

 

 

KONYA TİCARET ODASI

ve TOBB ÜCRETİ

(ARAÇ BAŞI)

 

 

BAKANLIK HESABINA

Belge Bedelinin %15’i

TAŞIT KARTI ÜCRETİ

Yeni eklenecek her bir taşıt için

TAŞIT KARTI ÜCRETİ

Mevcut Kayıtlı her bir taşıt için

 

(1 Araç Dahil)

Genel TOPLAM

+Diğer Her bir Araç için

K1

6.639,00 TL

1.324,00 TL

264,00 TL

341,00TL + 95,00 TL

K1 Mevcut 1 araçla yenileme

(6639 +264 +341 +95)

7.339,00 TL

359,00 TL

K1 Yeni ilave 1 araçla yenileme

(6639 +1324 +341 +95)

8.494,00 TL

1.419,00 TL

K1*

1.659,00 TL

1.324,00 TL

264,00 TL

341,00TL + 95,00 TL  

K1*Mevcut 1 araçla yenileme

(1659 +264 +341 +95)

2.359,00 TL

359,00 TL

K1*Yeni ilave 1 araçla yenileme

(1659 +1324 +341 +95)

3.419,00 TL

1.419,00 TL

K1(Ö)

6.639,00 TL

1.324,00 TL

264,00 TL

341,00TL + 95,00 TL

K1(Ö) Mevcut 1 araçla yenileme

(6639 +264 +341 +95)

7.339,00 TL

359,00 TL

K1(Ö) Yeni ilave 1 araçla yenileme

(6639 +1324 +341 +95)

8.494,00 TL

1.419,00 TL

K2

6.639,00 TL

1.324,00 TL

264,00 TL

341,00TL + 95,00 TL

K2 Mevcut 1 araçla yenileme

(6639 +264 +341 +95)

7.339,00 TL

359,00 TL

K2 Yeni ilave 1 araçla yenileme

(6639 +1324 +341 +95)

8.494,00 TL

1.419,00 TL

K2*

1.659,00 TL

1.324,00 TL

264,00 TL

341,00TL + 95,00 TL

K2*Mevcut 1 araçla yenileme

(1659 +264 +341 +95)

2.359,00 TL

359,00 TL

K2*Yeni ilave 1 araçla yenileme

(1659 +1324 +341 +95)

3.419,00 TL

1.419,00 TL

K3

3.319,00 TL

1.324,00 TL

264,00 TL

341,00TL + 95,00 TL

K3 Mevcut 1 araçla yenileme

(3319 +264 +341 +95)

  4.019,00 TL

359,00 TL

K3 Yeni ilave 1 araçla yenileme (3319 +1324 +341 +95)

5.079,00 TL

1.419,00 TL

K3*

 

829,00 TL

 

1.324,00 TL

 

264,00 TL

341,00TL + 95,00 TL

K3* Mevcut 1 araçla yenileme

(829 +264 +341 +95)

  1.529,00 TL

359,00 TL

K3* Yeni ilave 1 araçla yenileme (829 +1324 +341 +95)

2.589,00 TL

1.419,00 TL

NOT: Yenileme ücretinin hesaplamasında ekli veya eklenecek araçların daha önceden eklenmiş veya ilk defa eklenecek durumda olması yenileme ücretini değiştirecektir.

DİKKAT! UYARIYORUZ,

K belgelerinde, belge bitim tarihinden önce K belgelerini yenilemeyenler Karayollarında yapılan denetimlerde yüklü miktarda para cezasına maruz kalacaklardır.