Sigorta Acenteleri


   

Acente / Eksper Değişiklik Bildirim Formu

Acente / Eksper Değişiklik Bildirim Formu için tıklayınız

Gerçek Kişi Acente Başvuru Dilekçesi

Gerçek Kişi Acente Başvuru Dilekçesi için tıklayınız

 

Gerçek Kişi Mal Varlığı Beyanı

Gerçek Kişi Mal Varlığı Beyanı için tıklayınız

 

 

Sigorta Eksperleri Ruhsatı İle Sigorta Acentelerinin Uygunluk Belgesi Ve Levhaya Kayıt İşlemleri

Sigortacılık İşlemleri

SİGORTA EKSPERLERİ RUHSATI İLE SİGORTA ACENTELERİNİN UYGUNLUK BELGESİ VE LEVHAYA KAYIT İŞLEMLERİ

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Resmi Gazete: 14.06.2007 tarih, 26552 sayı) ile Sigorta Acenteleri Yönetmeliği (Resmi Gazete: 14.04.2008 tarih, 26847-mükerrer sayı) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ve yönetmelik çerçevesinde, sigorta acentelerine uygunluk belgesi verme yetkisi TOBB ile Odalara devredilmiştir. Uygulamalarla ilgili olarak ortaya çıkan sorunlara açıklık getiren Hazine Müsteşarlığı’nın “Sigorta Acenteleri Yönetmeliği Çerçevesinde, Acentelerin Uygunluk Belgesi ve Levhaya Kayıt Müracaatlarında, Acenteler, TOBB ve Odalarca İzlenecek Yola İlişkin Genelgeleri (2008/15, 2008/18,2008/38)” de yayınlanmıştır.

Sigorta acentesi üyelerimizin, öncelikle yukarıda açıklanan yönetmelik ve genelge hükümlerini bilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak TOBB’un bünyesinde kurulan “Sigorta Müdürlüğü nce hazırlanan web sayfasında www.sigorta.org.tr adresinde gerekli ve ayrıntılı açıklama da mevcuttur.

* Odamıza Ön başvuru yapmadan önce firmaların yapması gerekenler ;

  • Başvuru sahibi Ticaret Sicil ve Oda kaydını yaptırır.
  • Başvuru sahibi www.sigorta.org.tr web sayfasından ön başvuru girişini yapar ve sistemin verdiği ön başvuru ve başvurusu onaylandıktan sonra kullanacağı levha kayıt numarasını alır. TOBB-AEKS programıyla görsel açıdan sağladığı uyumluluktan dolayı mozilla firefox yazılımının kullanımı tavsiye edilmektedir. Ücretsiz olan bu programı (http://www.mozilla-europe.org/tr/products/firefox/) adresinden bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.
  • Başvuru sahibi Odadan veya Odanın Web sayfasından başvurunun niteliğine göre istenilen evraklar listesini, başvuru dilekçesini ve başvuru formunu ( acente veya eksper ), sigorta acenteleri için EK.1EK.2 taahhütname EK.3 bilgi formu ve eksperler için EK.2 taahhütname ve EK.3  EK-4 temin eder ve EK5EK6EK7EK8, bilgi formları elektronik ortamda doldurulup sigorta@kto.org.tr  e-mail adresine Ünvan belirtilerek gönderilir.
  • Sigorta Acentelerinin yapmış olduğu ön başvuru girişi getirilen evraklar ile bilgi kontrolü tarafımızdan yapılarak TOBB.AEKS yazılım programında adımlar takip edilerek onaylanır.
  • Bu aşamada firmanın işyerinin asgari fiziki şartlara uygunluğunun tespiti için firma adresine gidilir ve gerekli kontroller yapılarak tutanak tutulur. Asgari Fiziki Şartları uygun olmayan firmaların Ön Başvuruları onaylanmaz.
  • Gerçek kişi eksper başvuruları ve levha kayıt işlemleri TOBB Sigorta Müdürlüğü tarafından yapılır.
  • TOBB-AEKS yazılım programına firmanın yapmış olduğu Ön başvuru ile ilgili veri girişi Odamız yetkilileri tarafından sistem üzerinden onaylanır ve bu aşamada TOBB Sigortacılık Müdürlüğüne gönderilmiş olur.
  • TOBB Sigortacılık Müdürlüğü ön başvuruyu sistem üzerinden inceler ve uygun gördüğü taktirde sistem üzerinden Hazine Müsteşarlığına gönderir. Aynı şekilde sistem üzerinden Hazine Müsteşarlığı ön başvuruyu inceler ve uygun gördüğü taktirde onaylar. Hazine müsteşarlığının onayı ile ön başvuru onaylanır ve başvuru sahibi durumunu www.sigorta.org.tr adresinden takip eder.
  • Hazinenin onayından sonra firma altı ay içerisinde belirlenmiş olan levha kayıt ücretini belirlenen banka hesap numarasına yatırır ve dekontun bir sureti TOBB’ ne gönderir. Yatırılan banka dekontu TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ ne ulaşınca son onay verilir ve firmanın levha kaydı gerçekleşmiş olur.
  • Başvuru sahibi levhaya kaydının gerçekleşmesinden sonra yine altı ay içerisinde bir sigorta şirketinden acentelik almak ve levha kaydına acenteliğini eklemesi gerekir. Aksi taktirde levha kaydı askıya alınır.

TOBB-AEKS programı kullanım klavuzu için tıklayın.

Teknik Personel Başvuru Formu

Teknik Personel Başvuru Formu için tıklayınız. 

 

 

Tüzel Kişi Acente Başvuru Dilekçesi

Tüzel Kişi Acente Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

 

Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri İçin İstenen Belgeler

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. Ticaret Sicil Gazetesi

2. Ticaret sicili tasdiknamesi

3. Şirket ana sözleşmesi

4. Vergi levhası sureti

5. Taahhütname (ek-1 ve ek-2) asıl ve ıslak imzalı

6. Bilgi formu (ek-3) asıl ve ıslak imzalı

7. Mesleki sorumluluk sigortası sureti (Tanzim edilmişse)

8. Sigorta şirketi ile yapılan sözleşme sureti (Sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yapılmışsa)

9. İmza sirküleri fotokopisi

10. Telefon / e-posta vb. bilgiler için beyan / statik ip kullanıldığına dair belge

 

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ YETKİLİLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

1. İkametgah Belgesi (Ev Adresi) Asıl

2. Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Sureti (Asıl)

3. Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi (Asıl)

4. En son mezun olunan okul diploma sureti

5. Taahhütname (ek-1) asıl ve ıslak imzalı

6. Bilgi formu (ek-3) asıl ve ıslak imzalı

7. İki adet vesikalık fotoğraf

8. Mesleki Deneyimi tespit için SGK'dan alınan, Kurum sicil numaralarının hangi acenteye ait olduğunu gösterir yazı; Müdür veya ortak olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ MÜDÜRÜ İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti (asıl)

2. İkametgah belgesi (ev adresi) asıl

3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (asıl)

4. En son mezun olunan okul diploma sureti

5. İki adet vesikalık fotoğraf

6. Mesleki Deneyimi tespit için SGK'dan alınan, Kurum sicil numaralarının hangi acenteye ait olduğunu gösterir yazı; Müdür veya ortak olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

7. Taahhütname (ek-1) asıl ve ıslak imzalı

8. Bilgi formu (ek-3) asıl ve ıslak imzalı

9. Yabacı dil belgesi (yabancı dil biliniyorsa)

10. Cep telefonu numarası

 

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONELİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti (asıl)

2. İkametgah belgesi (ev adresi) asıl

3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (asıl)

4. İflas / konkordato beyanı (asıl)

5. En son mezun olunan okul diploma sureti

6. İki adet vesikalık fotoğraf

7. Ssk kaydı (şu an ve daha önce hangi firmalarda çalıştığını gösterir SGK Müdürlüğü Tahsise Hazırlık Servisinden alınmış yazı aslı)

 

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ ŞUBELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. Ticaret Sicil Gazetesi

NOT: Hazine Müsteşarlığınca ilgili şubenin onay almış olması gerekmektedir.

 

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ GERÇEK KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti (asıl)

2. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (asıl)

4. Taahhütname (ek-1) Asıl ve ıslak imzalı

5. Bilgi formu (ek-3) Asıl ve ıslak imzalı

 

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ TÜZEL KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. İflas / konkordato belgesi (asıl)

2. Taahhütname (ek-1) Asıl ve ıslak imzalı

3. Bilgi formu (ek-3) Asıl ve Islak İmzalı

 

Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır.

Mesleki tecrübe SSK veya Bağ-Kur’dan alınacak belge ile ispatlanmalıdır.

Sigorta acenteleri mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa en kısa sürede tanzim ettirerek başvuru yapılan odaya iletmek zorundadır.

Sigorta acentelerinin, sigorta şirketi ile yapılan acentelik sözleşmesi yoksa levhaya kayıttan sonra 6 ay içerisinde en az bir sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yaparak başvuru yapılan odaya iletmek zorundadır.

 

ÖNEMLİ NOT
Levhaya kayıt için müracaat eden tüzel kişilerde (Şirket) sigortacılık işlemlerini yürütmek üzere şirkete dışarıdan müdür atandı ise bu kişinin levhada kayıtlı olan başka bir sigorta şirketinde teknik personel veya müdür olarak kaydı olmaması gerekir. Ayrıca dışarıdan müdür olarak atanacak kişinin başvuru yapan şirketten sigortalı olması gerekmektedir. Bu kişi için SGK’ dan işe giriş bildirgesi ayrıca istenecektir.

   ÖN BAŞVURUNUN YAPILACAGI İNTERNET ADRESİ  http://www.sigorta.org.tr

Şube Müdürü Başvuru Formu

Şube Müdürü Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Sermaye Beyanı (Tüzel) Ek-8

Sermaye Beyanı (Tüzel) Ek-8 için tıklayınız.

 

Gerçek Kişi Acente Olarak Sisteme İlk Defa Kayıt Olmak İçin

https://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/AnaSayfa.php

Uygunluk Belgesi ve Levha Kayıt İşlemleri

 TOBB-AEKS Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi Ön Başvuru Ekranı

Kullanım kılavuzunu inceleyip, başvuru için gerekli olan belgeleri hazırladıktan sonra TOBB-AEKS üzerinden ön başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

Yeni Başvuru ya da Nevi Değişikliği Yaparak Gerçek Kişi Acente Başvurusu İçin Tıklayınız...

Gerçek Kişi Acente Olarak Sisteme İlk Defa Kayıt Olmak İçin Tıklayınız...

Gerçek Kişi Acentelikten Tüzel Kişi Acenteliğe Geçmek

https://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/AnaSayfa.php

Uygunluk Belgesi ve Levha Kayıt İşlemleri

 TOBB-AEKS Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi Ön Başvuru Ekranı

Kullanım kılavuzunu inceleyip, başvuru için gerekli olan belgeleri hazırladıktan sonra TOBB-AEKS üzerinden ön başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

Yeni Başvuru ya da Nevi Değişikliği Yaparak Tüzel Kişi Acente Başvurusu İçin Tıklayınız.

Gerçek Kişi Acentelikten Tüzel Kişi Acenteliğe Geçmek İçin Tıklayınız.

Tüzel Kişi Acente Olarak Sisteme İlk Defa Kayıt Olmak

https://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/AnaSayfa.php

Uygunluk Belgesi ve Levha Kayıt İşlemleri

 TOBB-AEKS Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi Ön Başvuru Ekranı

Kullanım kılavuzunu inceleyip, başvuru için gerekli olan belgeleri hazırladıktan sonra TOBB-AEKS üzerinden ön başvuru yapmak için lütfen tıklayınız .

Yeni Başvuru ya da Nevi Değişikliği Yaparak Tüzel Kişi Acente Başvurusu İçin Tıklayınız.

Gerçek Kişi Acentelikten Tüzel Kişi Acenteliğe Geçmek İçin Tıklayınız.