Belge İşlemleri


.

Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi

Devlet ihaleleri, Bankalar, Vergi Daireleri, Müteahhitlik karnesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler, Vize için Konsolosluklar, Pasaport için Emniyet Müdürlüğü Pasaport Dairesi, Şirket adına alınan araçlar için Trafik Dairesi, Servis araçlarına C Plakası almak için Trafik Müdürlüğüne, Ulaştırma Bakanlığına acentalık belgesi için, Ulaştırma Bakanlığına C yetki belgesi almak için ve benzeri kuruluşlara verilir.

Elektronik ortamda alınabilmektedir.

Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi (İngilizce)

Yurt dışı ihaleler, Antlaşmalar ve krediler için verilir.

Elektronik ortamda alınabilmektedir.

Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi (İhale Tarihli)

İhale işlemlerinde kullanılmak üzere düzenlenmektedir. Talep edilen ihale tarihi belge üzerinde belirtilerek belge verilmektedir.

Elektronik ortamda alınabilmektedir.

İhale Durum Belgesi

Devlet ihalelerinden yasaklı olup olmadığına dair verilen belgedir.

4734 sayılı ihale kanunun 10.maddesinin (g) bendine (mesleki faaliyetten men olmadığına dair) istinaden düzenlenen belgedir.

Dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Elektronik ortamda alınabilmektedir.

Ortaklık Teyit Belgesi

Şirketlerin ortaklarını ve ortakların hisse payını gösteren belgedir.

Dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Elektronik ortamda alınabilmektedir. (Sadece Ltd.Şti.' ler.)

Ticari İkametgah Belgesi

Genelde ihalelerde kullanılmaktadır.

Elektronik ortamda alınabilmektedir.

Yetki Durum Belgesi

KTO Karatay Üniversitesi kayıt işlemlerinde kullanılmak üzere düzenlenmektedir.

Elektronik ortamda alınabilmektedir.

Yerli istekli Belgesi

4734 sayılı kamu ihale kanununun 53.maddesine istinaden çıkarılan yönetmeliklere göre verilen belgedir.

- Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği (madde- 6)

- Mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği (madde- 5)

- Hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği (madde- 5)

- Danışmanlık hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği (madde- 7)

Elektronik ortamda alınabilmektedir.

Ticari Ehliyet Belgesi

İhalelerde kullanılmak üzere verilen belgedir.

Müteahhitlik Yapı Sicil Belgesi

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1. Maddesinin (j) bendinde yapılan “Yapı müteahhidi" tanımı gereği inşaat ruhsatı başvurularında istendiği takdirde ilgili belediyelere ve organize sanayi bölge müdürlüklerine verilir.

Kaydı Yoktur Belgesi

Hiçbir şekilde oda üyeliği gerçekleşmemiş olan gerçek kişilerin bunu belgelendirebilmeleri için verilmektedir.

Ücretsizdir.

Oda Levhası

Odamıza kayıt yaptırmış olan üyelerimize verilen belgedir.

Ücretsizdir.

Evrak Sureti Onayı

Şirket ya da gerçek kişi firmalarınca sicil dosyalarından talep edilecek her hangi bir belge dilekçe ile başvuru yapılması şartı ile onaylı olarak verilebilmektedir.

Ticaret Sicil Gazetesi Onayı

İlgili kurum ya da kuruluşlara verilmek üzere şirket ya da gerçek kişi firmalara ait Ticaret Sicil Gazetelerinin Oda Sicil Servisi tarafından onaylanmış şekilde verilmesidir.

Diğer Sınai ve Ticari Mahiyetteki Belgeler

Yukarıda sıralanmış olan belge ve işlemler dışında talep edilen belge ve bilgilerdir.