Dış Ticaret


  

İhracatçı Nasıl Olunur

İhracatçılar Birliği'ne üye olan, Ticaret, Sanayi, Esnaf ve Sanatkârlar odalarından herhangi birine kayıtlı olan,  vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi yasal olarak ihracat yapabilir.

İhracatçı Birliği'ne üye olmak isteyen tacirler aşağıdaki belgeler ile birlikte herhangi bir İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne veya İrtibat Büroları'na başvurabilirler.

  1. Tek Vergi Numarasına ilişkin vergi dairesi vergi mükellefiyet yazısı.
  2. İmza sirküleri fotokopisi
  3. Taahhütname
  4. a) Gerçek ve tüzel kişi tacirler için; Ana sözleşme örneği veya kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
    b) Esnaf ve Sanatkârlar için; Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan alınan esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir "Faaliyet Belgesi"
    c) Ortak girişim ve konsorsiyumlar için durumlarını bildirir ortaklık sözleşmesi

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri  : 0312 447 27 40
Konya İrtibat Bürosu        : 0332 239 07 95

Ülkelere Göre Düzenlenen Dolaşım Belgeleri

A.TR DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hırvatistan
Hollanda
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
Kıbrıs
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Yunanistan

 

EUR.1/ EUR-MED Dolaşım Sertifikası Düzenlenen Ülkeler
PAAMK SİSTEMİ KAPSAMI ÜLKELER
AB ( İşlenmemiş Tarım ve AKÇT Ürünleri için )
Fas
İsrail
Mısır
Tunus

PAAMK BÖLGESEL KONVANSİYONA TARAF ÜLKELER
Arnavutluk
Efta (isviçre, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç)
Faroe Adaları
Filistin
Gürcistan
Karadağ
Makedonya
Moldova
Sırbistan

BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYONU KAPSAMI ÜLKELER
Bosna-Hersek
Kosova

DİĞER STA ANLAŞMALARINA GÖRE EUR.1 DÜZENLENEN ÜLKELER
Morityus
Şili
Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti
NOT: AB ( İşlenmemiş Tarım ve AKÇT Ürünleri İçin ) FAS, İSRAİL, MISIR, TUNUS, EFTA (İsviçre, İzlanda, Liechtenstein, Norveç) ÜLKELERİNE YAPILACAK İHRACATLARDA EUR.1 VEYA EUR-MED DÜZENLENEBİLİR. YUKARIDA SAYILAN DİĞER ÜLKELER İÇİN SADECE EUR.1 DÜZENLENMEKTEDİR.

 

MENŞE İSPAT BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER
İran Menşe İspat Belgesi
Malezya Menşe Belgesi
TR-AZ Formu Menşe İspat Belgesi (Azerbaycan)

D-8 Menşe İspat Belgesi
Endonezya
İran
Malezya
Nijerya
Pakistan 

TPS-OIC Menşe İspat Belgesi
Bangladeş Halk Cumhuriyeti
Fas Krallığı
İran İslam Cumhuriyeti
Malezya
Pakistan İslam Cumhuriyeti
Ürdün Haşimi Krallığı

 

Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Düzenlenen Ülkeler
Avustralya                    
Japonya                                               
Yeni Zelanda
Yukarıda yazılı ülkelerden Yeni Zelanda için resmi onay istenmediğinden, belge sadece ihracatçı firmanın ıslak kaşe ve imzası ile yurt dışı edilebilir.

 

Menşe Şahadetnamesi Düzenlenen Ülkeler

EUR.1 / EUR-MED veya Menşe İspat Belgesi düzenlenen ülkeler hariç, tüm dünya ülkeleri için Menşe Şahadetnamesi düzenlenebilir. İhracatçı firmanın EUR.1 / EUR-MED veya Menşe İspat Belgesi düzenlenen ülkelerden birine Menşe Şahadetnamesi düzenlemek istemesi durumunda,

Menşe Şahadetnamesi ekinde sözkonusu ihracatla alakalı olarak EUR.1 / EUR-MED veya Menşe İspat Belgesi düzenlenmeyeceğine dair, firmanın antetli kağıdına ıslak kaşeli ve imzalı bir taahhüt yazısı ve kapanmış Gümrük Çıkış Beyannamesi onay esnasında ibraz edilmelidir.

İhracatta Sevkiyat Öncesi Gözetim Belgesi Düzenleyen Firmalar

İhracatçılarımız sevkiyat öncesinde sık sık karşılaşmış oldukları gözetim belgelerinin hazırlanması ve temin edilmesi konusunda bilgilendirilmeye ihtiyaç duymaktadır.
Sevkiyat öncesi gözetim belgeleri nelerdir?
Hangi ülke hangi belgeyi talep etmektedir?
Hangi ürünleri kapsar ve bu belgeler hangi kuruluşlardan nasıl temin edilir?
Benzeri soruların cevaplarını aşağıda bulunan gözetim firmalarından öğrenebilirsiniz.

Gözetim firmaları listesi için tıklayınız. 

Gümrük Müşavirlikleri

Yetkili İsim-Soyisim Aziz AKINCI
Web Adresi www.adgroup.com.tr
Mail Adresi azizakinci@adgroup.com.tr
Cep Telefonu 0538 913 54 09
Sabit Telefon 0332 503 29 56
   
Yetkili İsim-Soyisim Adnan BAYTİMUR
Web Adresi www.barsan.com
Mail Adresi adnan.baytimur@barsan.com
Cep Telefonu 0 549 746 75 84
Sabit Telefon 0332 239 22 83
   
Yetkili İsim-Soyisim Ali ŞAHİN
Web Adresi www.batihangumruk.com
Mail Adresi alisahin42.85@gmail.com
Cep Telefonu 0 554 284 14 25
Sabit Telefon 0 212 876 96 76
   
Yetkili İsim-Soyisim Haşim KARABİLGİN
Web Adresi www.birmakgumrukleme.com
Mail Adresi birmakltd@gmail.com
Cep Telefonu 0 532 213 94 67
Sabit Telefon 0 332 238 98 21
   
Yetkili İsim-Soyisim Murat ERSOY
Web Adresi www.inancgroup.com
Mail Adresi konya@inancgroup.com
Cep Telefonu 0 533 200 65 97
Sabit Telefon 0 332 235 36 31
   
Yetkili İsim-Soyisim Battal KULA
Web Adresi www.demirlergumruk.com.tr
Mail Adresi battal.kula@demirlergumruk.com.tr
Cep Telefonu 0 533 677 76 82
Sabit Telefon 0 332 501 22 06
   
Yetkili İsim-Soyisim Onur YILDIRIM
Web Adresi www.dogruer.com
Mail Adresi onur.yildirim@dogruer.com
Cep Telefonu 0 549 725 63 41
Sabit Telefon   ----
   
Yetkili İsim-Soyisim Muharrem KÜSKÜ
Süleyman KARADOĞAN
Web Adresi www.dolphingumrk.com
Mail Adresi suleyman@dolphingumruk.com
muharremkusku@dolphingumruk.com
Cep Telefonu 0 536 961 27 85
0 549 718 18 96
Sabit Telefon   ----
   
Yetkili İsim-Soyisim Nuri KARABİLGİN
Web Adresi   ----
Mail Adresi demtatgumrukleme@hotmail.com
Cep Telefonu 0 545 314 94 28
Sabit Telefon   ----
   
Yetkili İsim-Soyisim Mehmet KARAYER
Web Adresi www.edaantrepo.com
Mail Adresi mehmetk@batigumruk.com
Cep Telefonu 0 553 299 13 32
Sabit Telefon 0 212 875 51 51
   
Yetkili İsim-Soyisim Hayati ARSLAN
Web Adresi www.konyagumruk.com.tr
Mail Adresi konyagumrukmusavirligi@gmail.com
Cep Telefonu 0 533 506 38 80
Sabit Telefon 0 332 235 29 07
   
Yetkili İsim-Soyisim Batuhan TARHAN
Web Adresi www.mkgumruk.com
Mail Adresi mk@mkgumruk.com
Cep Telefonu 0 544 395 89 09
Sabit Telefon   ----
   
Yetkili İsim-Soyisim Kıvanç DEMİRCİ
Web Adresi www.onelgumruk.com
Mail Adresi k.demirci@onelgumruk.com
Cep Telefonu 0 549 721 71 73
Sabit Telefon 0 332 353 56 60
   
Yetkili İsim-Soyisim Özgen YOLCU
Web Adresi www.sfgumruk.com.tr
Mail Adresi sfkonya@sfgumruk.com.tr
Cep Telefonu 0 532 466 42 10
Sabit Telefon 0 332 235 75 80
   
Yetkili İsim-Soyisim Koray SOYLU
Web Adresi   ----
Mail Adresi ugurhangumruk@gmail.com
ugurkan@ugurkangumrukleme.com.tr
Cep Telefonu 0 532 483 51 18
Sabit Telefon 0 332 351 51 80 / 351 11 76 / 353 11 76
   
Yetkili İsim-Soyisim Atılgan GENÇ
Web Adresi www.ugm.com.tr
Mail Adresi atilgangenc@ugm.com.tr
kadircosar@ugm.com.tr
Cep Telefonu 0 533 232 51 11 --0 533 516 01 91 
Sabit Telefon 444 99 81
   
Yetkili İsim-Soyisim Şevket ÇAVUŞOĞLU
Web Adresi www.umitgumrukleme.com.tr
Mail Adresi konya@umit-grup.com
Cep Telefonu 0 545 283 42 42
Sabit Telefon 501 43 93
   
Yetkili İsim-Soyisim İsmail YILMAZ
Web Adresi www.ucerglobal.com
Mail Adresi konya@ucerglobal.com 
cargo_42@hotmail.com
Cep Telefonu 0536 263 85 17
Sabit Telefon 501 7495
   
Yetkili İsim-Soyisim Ferhat HOŞGÖR
Web Adresi www.asaygumruk.com
Mail Adresi ferhat.hosgor@asaygumruk.com
Cep Telefonu 0506 236 69 12
Sabit Telefon 444 0 739

Uluslararası Nakliyeciler İletişim Bilgileri

FİRMA İSMİ

TEL

WEB SİTESİ

E-MAİL ADRESİ

Gölova

346 00 42

www.golova.com.tr

golova@golova.com.tr

Gölpak

320 35 28

www.golpak.net

golpak@golpak.net

Gümüş

345 34 44-45-46

www.gumusulus.com

yilmaz@gumusulus.com 

İbrahim Şeflek

255 55 65

www.iseflek.com

info@iseflek.com

Karadağ

233 97 79

 

karadagulus@ttnet.net.tr

Karalar

342 28 80

 

karalar@karalarnak.com

Küçük

261 06 06

www.kucuktransport.com

kucuk@kucuktransport.com 

Odabaşı

237 54 24

www.odabasi.com.tr

info@odabasi.com.tr
odabasinak@hotmail.com

Orka

236 30 26

 

orkanakliyat@hotmail.com

Özşaroğlu

237 87 30

www.ozsaroglu.com

sar@ozsaroglu.com

Sebil

238 88 56
237 25 14

www.sebiltransport.com

sebilnakliyat@ttmail.com
sebil@sebiltransport.com
muhasebe@sebiltransport.com

Yörük

237 89 49
238 89 50

www.yoruktransport.com

yoruk@yoruktransport.com

Şirin

237 64 22

www.sirintrans.com

mevlut@sirintrans.com

Yurtdışı Talepler

 

T.C. Ticaret Bakanlığı

Dış Talep Bültenlerine ulaşmak için tıklayınız.

İhracatçı Birliği Sicil No ve Vergi Numarası ile söz konusu siteye girip sektörünüzdeki ithal taleplerini takip edebilirsiniz.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

İhracat ve ithalat işbirliği taleplerine ulaşmak için tıklayınız.

 

Avrupa İşletmeler Ağı

Ortaklık fırsatlarına ulaşmak için tıklayınız.