KTO Kimlik Kartı


Gerçek kişiler ile tüzel kişilerden kolektif, komandit, limited şirket ortak ve yetkililerine, anonim şirket ve kooperatiflerin yönetim kurulu üyelerine, şubelerde ise temsilcilere verilir.

KTO üye kimlik kartı sahipleri, KTO ile anlaşmalı Konaklama, Sağlık Kuruluşları ile Diğer Kuruluşların indirimlerinden yararlanırlar.

Üye kimlik kartı, adına düzenlenecek olan kişiye ait vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile talep edilir.

Müracaatın Oda Sicil Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir.

Ücrete tabi değildir.