İç Ticaret Servisi Sigortacılık Bölümü


5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Resmi Gazete: 14.06.2007 tarih, 26552 sayı) ile Sigorta Acenteleri Yönetmeliği (Resmi Gazete: 14.04.2008 tarih, 26847-mükerrer sayı) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ve yönetmelik çerçevesinde, sigorta acentelerine uygunluk belgesi verme yetkisi TOBB ile Odalara devredilmiştir. Uygulamalarla ilgili olarak ortaya çıkan sorunlara açıklık getiren Hazine Müsteşarlığı’nın “Sigorta Acenteleri Yönetmeliği Çerçevesinde, Acentelerin Uygunluk Belgesi ve Levhaya Kayıt Müracaatlarında, Acenteler, TOBB ve Odalarca İzlenecek Yola İlişkin Genelgeleri (2008/15, 2008/18,2008/38)” de yayınlanmıştır.

Sigorta acentesi üyelerimizin, öncelikle yukarıda açıklanan yönetmelik ve genelge hükümlerini bilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak TOBB’un bünyesinde kurulan “Sigorta Müdürlüğünce hazırlanan web sayfasında www.sigorta.org.tr adresinde gerekli ve ayrıntılı açıklama mevcuttur.

Bu bağlamda,

Odamız Konya il merkezi ve ilçelerinde bulunan (Ereğli ilçesi hariç) bulunan Sigorta acentelerinin yasaya uygunluğunu denetleme, TOBB, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adına sigorta acentelerinin levhaya kayıt işlemlerini yapma ve bilgilerini Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adına muhafaza etme, sigorta acentelerinin yapısal ve yönetsel değişikliklerini TOBB, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adına inceleme ve onaylama faaliyetini gerçekleştirir.

Sigortacılık işlemleri adına soru ve görüşleriniz için odamız telefon numarasından ,e-mail adresinden veya ziyaretiniz esnasında numaratörden alacağınız sigortacılık işlemleri fişi ile en kısa sürede yardımcı olunacaktır.


İŞLEMLER İÇİN İLGİLİ MEMURLAR

MEHMET BURAK MENNANOĞULLARI
MEHMET TEKELİ

Vatan Cad.No:1  Selçuklu/Konya

TEL:0332215234