Ticaret Bakanlığı Destekleri


    

Hizmet Sektörlerine Yönelik Devlet Yardımları

Döviz kazandırıcı hizmet sektöründe faaliyet gösterenler, olgunluk seviyelerine göre ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç aşamada desteklerden yararlandırılmaktadır. Bu aşamalar şu şekildedir:

1. Henüz dış pazarlara açılmamış ya da uluslararasılaşma düzeyleri başlangıç seviyesinde olan şirketlerimiz, İhracata hazırlık ve kurumsal kapasite kazandırılmasına yönelik olarak “Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi” desteği ile rapor ve danışmanlık, pazara giriş belgeleri, hizmet/ marka tescili desteklerinden,

2. Pazarlama ve pazarda tutundurma aşamasına yönelik olarak reklam ve tanıtım, fuar katılımı, yurt dışı birim, acente komisyon, ticaret ve alım heyeti desteklerinden yararlandırılmaktadır.

Bunun yanı sıra; destek programları, hizmet sektörlerinin özel ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen destek unsurlarını da içermektedir. Bu çerçevede;

•    Sağlık turizmi sektöründe; hasta yol, tercümanlık ve yurt içi tanıtım/eğitim destekleri;

•    Film/dizi sektöründe yurt dışı pazarlama, film platosu/stüdyosu kullanım, ürün/marka/ imaj yerleştirme destekleri;

•    Bilişim sektöründe oyun/uygulama geliştirme, komisyon ve pazara giriş destekleri;

•    Eğitim sektöründe yurtiçi tanıtım/eğitim desteği sağlanmaktadır.

3. Markalı ihracat gerçekleştirerek hizmet ihracatında yüksek katma değer yaratan kurum ve kuruluşlarımız ise “Marka ve TURQUALITY® Destek Programları”ndan yararlandırılmaktadır.

İhracat Destekleri

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan desteklerin nihai hedefi: ihracatçılarımızı yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye yönlendirmektir.

1. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Ur-Ge Desteği)

Şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesi ve e ihracat alışkanlığı edinmelerini amaçlamaktadır.

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre /Adet

Faydalanıcı

İhtiyaç Analizi, Tanıtım, Eğitim

Ve Danışmanlık

75%

400.000 $

Proje Süresince (36 Ay )

İşbirliği Kuruluşları

Yurt Dışı Pazarlama

75%

150.000 $/

Program

10 program

İşbirliği Kuruluşları

Alım Heyeti

75%

100.000 $ /

Program

10 program

İşbirliği Kuruluşları

İstihdam

75%

Emsal Brüt Ücret

10 program

İşbirliği Kuruluşları

Bireysel Danışmanlık

70%

50.000 $ / yıl

3 Yıl

Şirketler

 

2. Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümünün desteklenmesidir.

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Faydalanıcı

ISO Belgeleri (14001, 14064, 22000, 27001,50001)

50%

250.000 $ / Yıllık

Ticari ve Sınai şirketler, Tarım şirketleri, DTSŞ, SDŞ

CE İşareti

Tarım Ürünlerine İlişkin Analiz Raporları ve Sağlık Sertifikaları

Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri

3. Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması amacıyla şirketlerin yurt dışı pazar araştırması gezilerinin desteklenmesidir.

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre/ Adet

Faydalanıcı

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

70%

5000 $

10 adet/ yıl

Şirketler

4. Rapor Desteği

Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarını oluşturmaları amacıyla satın aldıkları raporların desteklenmesidir.

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre

Faydalanıcı

Rapor Desteği

% 60

200.000 $/Yıl

-

Şirketler

% 75

200.000 $/Yıl

-

İşbirliği Kuruluşları

5. Yurt Dışı Şirket Alımı Desteği

Firmalarımızın yurt dışında yerleşik şirketleri satın almaları yoluyla değer zincirlerine eklemlenmelerini desteklemektir.

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre

Faydalanıcı

Yurt Dışı Şirket Alımı Desteği

% 60

200.000 $/Yıl

-

Şirketler

% 75

200.000 $/Yıl

-

İşbirliği Kuruluşları

6. Sektörel Ticaret Heyetleri Desteği

İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması, ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımına katkı sağlamak amacıyla işbirliği kuruluşları önderliğinde ticaret heyetleri düzenlenmesidir.

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre

Faydalanıcı

Sektörel Ticaret Heyeti

%50

100.000$/ Program

10 Gün/ Program

İşbirliği Kuruluşları

7. Sektörel Alım Heyetleri Desteği

Yurt dışından ithalatçı şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet edilerek ülkemizde yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerinin, meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerinin, ilgili tesisleri yerinde görmelerinin ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerinin sağlanması amacıyla ihracatımızın artırılmasıdır.

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre

Faydalanıcı

Alım Heyeti

%50

Program/75.000$

Gün/Program 10

İşbirliği Kuruluşları

8. E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Şirketlerin e-ticaret alışkanlığı kazanmalarının desteklenmesidir.

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre

Faydalanıcı

E-Ticaret Sitelerine Üyelik

80%

Şirket başına, bir site için yıllık en fazla 2.000 ABD Doları

1 şirket aynı siteden en fazla 3 yıl yararlanabilir. 1 işbirliği kuruluşu en fazla 5 proje yürütebilir.

İşbirliği Kuruluşları

9. İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Desteği

Yüksek teknoloji içeren ürünlerin ihracat içindeki payının ve teknoloji kapasitemizin artırılması, teknoloji transferinin sağlanmasıdır.

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre

Faydalanıcı

Danışmanlık (Mali ve/veya Hukuki)

75%

500.000 $/ yıl

-

Şirketler

Kredi Faiz Desteği

TL- 5 puan Döviz-2 puan

 3.000.000 $

-

Şirketler

10. Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projelerinin Desteklenmesi (KTZ Desteği)

Şirketlerimizi küresel tedarik zinciri mekanizmasına dâhil ederek yeni yatırımlar çekmek, ihracatı artırmak, yeni istihdam imkânları yaratmak, verimliliği yükseltmek, bilgi ve teknoloji aktarımı sağlamak.

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre

Faydalanıcı

Firmanın tedarikçi olmak için ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler

50%

1.000.000$

2 yıl

İmalatçı Şirketler

11. Yurt Dışı Birim, Marka Tescil Tanıtım Desteği

Firmaların yurt dışında kendi dağıtım kanallarını kurmaları ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktır.

Destek Kalemi

Destek %

Destek Limiti

Süre/Adet

Faydalanıcı

Birim Kira

40-50

75.000$-120.000$ / birim başına yıllık

4 yıl / ülke Firma başına 25 birim

Şirketler/ İşbirliği Kuruluşları

Tanıtım Faaliyetleri

60

150.000$-250.000$/ ülke, yıl

4 yıl

Şirketler/ İşbirliği Kuruluşları

Yurtdışı Marka Tescili

50

50.000$ / yıl

4 yıl

Şirketler

12. Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği

Firmaların bir İşbirliği Kuruluşu liderliğinde yurt dışı pazarlara girmesi ve söz konusu pazarlardaki dağıtım kanalları ağının güçlendirilmesidir.

TTM

Satın Alma

Kira

Kurulum/ Dekorasyon

İstihdam

Tanıtım

Destek Oranı *

%60

%60

%60

%60

%60

Destek Tutarı (USD)

6.000.000 (bir defaya mahsus)

1.500.000 (yıllık)

300.000/TTM

500.000 (10 kişi) (yıllık)

300.000 (yıllık)

Destek Süresi

-

5 yıl

-

5 yıl

5 yıl

13. İhracat Kredi Sigorta Programı Desteği

Türk Eximbank’ın sigortalama işlemlerini daha cesur bir şekilde yürütebilmesi ve söz konusu sigorta işlemlerini daha önce giremediği pazar ve projelerde gerçekleştirebilmesidir.

14. Alıcı Kredisi Desteği

İhraç ürünlerimizin daha uygun finansman kaynakları ile cazip hale getirilmesidir.

15. Yurt Dışı Fuar Destekleri

Firmaların yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara iştiraklerinin ve T.C. Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından yurt dışı fuarlara yönelik olarak gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi suretiyle her sektörden ve her düzeyde firmalarımızın uluslararası pazarlara girmeleri, hali hazırda ihracat yaptıkları pazarlarda tutunmaları ve mevcut pazarlarını çeşitlendirmeleri yoluyla ihracatımızın arttırılması hedeflenmektedir.

DESTEK KAPSAMI

DESTEK ORANI (%)

DESTEK LİMİTİ

FAYDALANICI

 

Yurt Dışı Fuar Katılımı Kapsamında Yer Kirası, Stand, Nakliye, Ulaşım Giderleri

 

Metrekare başına belirlenen tutarın, Hedef Ülkeler için % 70’i Diğer Ülkeler için % 50’si

Genel Ticaret Fuarları (Milli Katılım)

71.000 TL*

Şirketler, Üretici/İmalatçı Organizasyonları, İhracatçı Birlikleri

Sektörel Fuarlar (Milli / Bireysel Katılım)

107.000 TL*

Prestijli Fuarlar (Milli /Bireysel Katılım)

360.000 TL*

Türk ihraç ürünlerinin, sektör/sektörlerin ve/veya katılımcıların ve/veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler

 

 

 

 

 

    75%

Genel

Ticaret Fuarı

460.000 TL*

Yetkilendirilmiş Yurt Dışı Fuar Organizatörleri

 

 

 

Sektörel Fuarlar

721.000 TL + (460.000 TL İlave Tanıtım Desteği)*

16. Yurt İçi Fuar Destekleri

Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörler ile katılımcıların desteklenmesidir.

DESTEK KALEMİ

DESTEK ORANI (%

DESTEK LİMİTİ

FAYDALANICI

Tanıtım

50

Yurtdışında yapılan faaliyetlerde 666.000 TL

 

Yurtiçinde yapılan faaliyetlerde 222.000 TL

Aynı yurt içi fuar için azami 10 defa

Organizatör

Yer Kirası ve Stand Masrafları

50

38.000 TL

-

Katılımcı

17. Tasarım Desteği

Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması ile tasarımcılarının ve Türk tasarımının yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılmasına, pazarlanmasına ve markalaşmasına katkıda bulunmaktır.

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre/ Adet

Faydalanıcı

Tanıtım (Tasarım Yarışmaları Organizasyonları vb.)

50%

300.000 $/yıl

Faaliyet Bazında Destek

İşbirliği kuruluşları

Tasarım Yarışmalarında Dereceye Giren Tasarımcıların Yurtdışı Eğitim ve Yaşam Giderleri

Yıllık Azami 60 Adet Tasarımcı

1.500 $/ ay

Azami 2 Yıl

Tasarımcılar

18. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty® Desteği

Uluslararası markalaşma potansiyeli olan Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği faaliyet ve 44 organizasyonlara ilişkin giderlerinin desteklenerek firmaların uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Destek Türü

Destek Konusu

Destek Oranı ve Üst Sınır

Tanıtım Desteği

Şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile yurtdışında gerçekleştirecekleri tanıtım faaliyetleri desteklenir.

%50 Turquality Programı -Hedef Pazar Başına 5 yıl -Destek Üst Sınırı Yok Marka Programı -1.600.000 TL*/yıl

Marka Patent Tescil Desteği

Şirketlerin patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri desteklenir.

%50 Turquality Programı -Hedef Pazar Başına 5 yıl -Destek Üst Sınırı Yok Marka Programı -200.000 TL*/yı

Danışmanlık Desteği

Şirketlerin uluslararası pazarlarda reka bet avantajını artırmak üzere alacakları kurumsal altyapı geliştirmeye yönelik danışmanlık harcamaları ile hedef pazarlarına yönelik alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri desteklenir.

%50 Turquality Programı -2.000.000 TL*/yıl -Hedef Pazar Başına 5 yıl (Kurumsal Altyapıyı Geliştirmeye Yönelik Danışmanlıklar yalnızca ilk 5 yıl desteklenir.) Marka Programı -1.200.000 TL*/yıl

İstihdam Desteği

Şirketlerin destek kapsamına alınan markalı ürünleri ile ilgili olarak istihdam edilen endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri desteklenir.

% 50 Turquality Programı -Aynı anda azami 10 kişi -İlk 5 yıl -Destek Üst Sınırı Yok Marka Programı -Kişi Sınırı Yok -800.000 TL*/yıl

Sertifikasyon Desteği

Hedef pazarlara girmek için gerekli olan ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri ile ruhsatlandırma test/klinik giderleri des teklenir

%50 Turquality Programı -Hedef Pazar Başına 5 yıl - 2.000.000 TL*/yıl Marka Programı -1.000.000 TL*/yıl

Birim Kira/ Dekorasyon Desteği

Şirketlerin destek kapsamına alınan markalı ürünlerine yönelik   yurtdışında gerçekleştirecekleri kira, kurulum/konsept mimari/dekorasyon harcamaları ile depolama hizmetine ilişkin giderleri desteklenir.

%50 Turquality Programı -Hedef Pazar Başına 5 yıl -Kira; Destek Üst Sınırı Yok - Dekorasyon; Birim Başına 800.000 TL* (Program boyunca azami 50 mağaza) Marka Programı -6.200.000 TL*/yıl

Franchise Desteği

Şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, birimin kira, dekorasyon ve konsept mimari harcamaları azami iki yıl süresince desteklenir

%50 Turquality Programı -Hedef Pazar Başına 5 yıl -Kira; 800.000 TL*/yıl -Dekorasyon Birim Başına 400.000 TL* -Program Boyunca Azami 100 birim Marka Programı -Birim başı 400.000 TL* -Yıllık azami 10 birim

Pazar Araştırması Desteği

Şirketlerin pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri destek kapsamındadır.

%50 Turquality Programı -Hedef Pazar Başına 5 yıl -Destek Üst Sınırı Yok Marka Programı -400.000 TL*/yıl

Fuar Desteği

Şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile yurtdışında gerçekleştireceklerifuar katılımı ve tanıtımına ilişkinfaaliyetleri desteklenir.

%50 Turquality Programı -Destek Üst Sınırı Yok Marka Programı -Tanıtım Desteği limitlerine dahildir.

19. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Ülkemiz menşeli tarım ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması.

20. Alım Heyetleri

Bakanlığın yurtdışı tanıtım faaliyetleri kapsamında, ihracatın artırılması, ihraç ürünlerimizin çeşitlendirilmesi, ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması ve mevcut pazarlardaki pazar paylarımızın korunması amacıyla yurtdışından firma yetkilileri ile kurum ve kuruluş temsilcilerinin ülkemize getirilmesine yönelik Alım Heyeti programları gerçekleştirilmededir.

21. Genel Ticaret Heyetleri

Potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatta artış sağlanması ve ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla Bakanlık koordinasyonunda Ticaret Heyeti programları düzenlenmektedir.

22. Mal İhracatçılarına Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi

Mal ihracatı gerçekleştiren firmaların ürünlerini yurtdışı pazarlarda daha etkin bir şekilde tanıtımını sağlamaktır.

- 1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları (10 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 1 (bir),

- 10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 2 (iki),

- 25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 3 (üç),

- 50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 4 (dört) ve

- 100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilir.