Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı


   

Aile Yardımları

Gıda Yardımı: İhtiyaç sahibi ailelere yönelik temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilir. Bu yardımdan hanede kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan (701,32 TL) haneler yararlanır.

Barınma Yardımı: Oturulamayacak derecede bakımsız ve eski evlerde yaşayan vatandaşların evlerinin bakım-onarım, betonarme ev yapım, prefabrik ev yapım ve ev eşyası için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. Bu yardımdan hanede kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan (701,32 TL) haneler yararlanır.

Sosyal Konut Projesi (1+1, 2+1): Sosyal güvencesi olmayan fakir ve muhtaç vatandaşlara TOKİ aracılığıyla ev yapımını kapsar. Bu yardımdan hanede kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan (701,32 TL) haneler yararlanır. Geri ödemeli olarak konut verilir. Geri ödemeler 1+1  daire için ayda 100 TL, 2+1 daire için 130 TL olmak üzere 270 ayda tamamlanır.

Yakacak Yardımı: İhtiyaç sahibi ailelere bedelsiz kömür yardımı verilir. Bu yardımdan hanede kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan (701,32 TL) haneler yararlanır. Yılda bir kez kış döneminde verilen yardım, asgari 500 kg olmak üzere verilir.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım: Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara verilen nakdi yardımdır. İki ayda bir PTT aracılığıyla 275 TL ödeme yapılır.

Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar: Yakını askerde olan, sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç vatandaşlara yönelik verilen yardımdır. Evli ise eşi, değilse ailesi tarafından alınan yardım, iki ayda PTT aracılığıyla 275 TL olarak yapılır.

Öksüz ve Yetim Yardımı: Annesi veya Babası vefat etmiş 18 yaşından küçük muhtaç durumdaki çocuklara verilen nakdi yardımdır. 2 ayda bir 100 TL olarak yardım yapılır.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı: Babası askerde olan 18 yaşından küçük muhtaç çocuklara verilen nakdi yardımdır. 2 ayda bir 100 TL olarak yardım yapılır.

Doğum Yardımı: 15.05.2015 tarih sonrasında canlı doğumları kapsayan bu yardım, birinci çocukta 300 TL, ikinci çocukta 400 TL, Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL ödeme yapılır. Ödemeler bireysel azda tek seferlik olarak yapılır.

Elektrik Tüketim Desteği: Düzenli olarak sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi haneler yararlanır. Hak sahibinin TC kimlik kartı ve elektrik faturası ile PTT’ye gitmesi yeterlidir. 1-2 kişi hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere 150 kWh karşılığı TL olarak PTT aracılığıyla aylık ödeme yapılır.

Eğitim Yardımları

Eğitim Materyali Yardımı: İlk ve orta öğrenim çağında çocuğu olan ve hanede kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan (701,32 TL) haneler yararlanır.

Şartlı Eğitim Yardımı: Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç ailelere çocuklarını okula göndermeleri şartıyla yapılan yardımlardır. İlköğretim erkek öğrenci aylık 35 TL, kız öğrenci aylık 40 TL, Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 50 TL, kız öğrenci aylık 60 TL, 9 ay (2 ayda bir toplu) olarak ödeme yapılır.

Öğle Yemeği Yardımı: MEB bünyesinde taşımalı eğitim kapsamında okullara taşınan öğrencilere öğle yemeği verilmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin öğle yemekleri karşılanır.

Ücretsiz Ders Kitabı: Bu kapsamda, İlk ve orta öğrenim öğrencilerinin ders kitapları ücretsiz verilmektedir.

Öğrenci Taşıma Barınma ve İaşe Yardımı: Taşımalı sistem dışındaki öğrencilerin ulaşım, barınma vb. verilen desteklerdir. Yıllık ödeme yapılır.

Engelli Öğrencilere Ücretsiz Taşınması: Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin okullara erişiminin sağlanması amacıyla MEB ile işbirliği içinde destek sağlanmaktadır. Yıllık ödeme yapılır.

Yurt Yapımı: Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yurt ihtiyacı bulunan yerlerde 100, 200 ve 300 kapasiteli yurtlar yapılmaktadır. Projede hak ediş raporlarına göre aşamalı olarak ödenir.

Sağlık Yardımları

Şartlı Sağlık Yardımı (Sağlık ve Gebelik): Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır. Doğumun hastanede yapılması halinde tek seferlik 75 TL, Gebelik döneminde anne için aylık 35 TL, çocuk için aylık 35 TL olmak üzere 12 aylık sürede 2 ayda bir toplu ödemeler yapılır.

Engelli İhtiyaç Yardımı: Yoksul engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülür.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri: Sosyal güvencesi olamayan tüm vatandaşlar yararlanır. Kişi başına gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise GSS primi devlet tarafından ödenir.

Genel Sağlık Sigortası Katılım Payı Ödemesi: GSS sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı kapsamında ödenmiş olunan tutarın iadesini kapsar. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödemeler yapılır.

Kronik Hastalara Yönelik Yardım Programı: Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalara özgü geliştirilmiş nakdi yardımlardır. Bu kapsamda aylık 1.460,61 TL ödeme yapılır.

Çoklu Doğum Yardımı: Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığındaki çocukların beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesidir. Bu yardımdan hanede kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan (701,32 TL) haneler yararlanır. Aylık 150 TL ödeme yapılır.

Kronik hastalık nedeniyle cihaza bağımlı hastalara Elektrik Fatura Bedeli ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği: Muhtaç olan ve Evde Bakım Yardımı Almayan hanelere verilen destektir. Yardım programı üç bileşenden oluşur:

Elektrik Tüketim Desteği: Kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL’ye kadar yardım yapılır.

Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği

Birikmiş Elektrik Borcu Desteği: Yardımın başladığı ilk ay tek sefere mahsus cihaza bağlanma süresinden sonraki birikmiş elektrik borçları ödenir.

Özel Amaçlı Yardımları

Aşevleri: Yaşlı, engelli, kimsesiz ve muhtaç ailelere günlük sıcak yemek verilmesidir.

Afet/Acil Durum Yardımları: Afetten zarar gören vatandaşlar için verilir. Afetin ilk ayında muhtaçlık koşulu aranmaksızın temel ihtiyaçların karşılanmasıdır.

Terör Zararı Yardımları: Terörden etkilenen fakir ve muhtaç kişilere acil gıda, giyim, yol, eğiti mve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu kapsamdaki aylık yardım 1.200 TL’yi aşamaz.

Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Programı: SUY, AB tarafından finanse edilen ve BM Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılayı ve ASPB arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır. Aylık kişi başı 120 TL ödeme yapılır.

Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) Programı: ŞEY, AB tarafından finanse edilen ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türk Kızılayı, MEB ve ASPB arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır. 1. ile 8. Sınıf öğrencileri için; kız öğrencilere 40 TL, erkek öğrencilere 35 TL; 9. ile 12. sınıflar arası öğrenciler için; kız öğrencilere 60 TL, erkek öğrencilere 50 TL ödeme yapılır. Sömestr başında birer kere olmak üzere çocuk başı 100 TL ekstra ödeme yapılır.

Yaşlı ve Engelli Yardımları

Yaşlılık Aylığı: Sosyal güvencesi olmayan ve kendisi ile eşinin ortalama geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan kişilere yapılır. 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 672,81 TL ödeme yapılır.

Engelli Aylığı: Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan kişilere yapılır. %40 ve üzeri engelli raporu olanlara aylık ödenir. %40-%69 için 537,09 TL, %70 ve üzeri için 805,62 TL ödeme yapılır.

Engelli Yakını Aylığı (18 Yaşından küçük engelliler): Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan kişilere yapılır. Aylık 537,09 TL ödeme yapılır.