İŞKUR Destekleri


  

Engelli İstihdamı Teşviki

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (603,32 TL) Hazinece karşılanması şeklinde değiştirilmiştir.

İlave İstihdam Desteği

  • Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;

  • İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a, b.c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
  • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
  • 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı (985,90 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (603,32 TL ila 4.524,86 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

 Faydalanma şartları:

  • Kişinin son 6 aydır işsiz olması
  • Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi
  • Özel sektör işvereni olması