KOSGEB Destekleri


   

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

1. AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.

Destek Unsuru

Destek Üst Limiti (TL)

Destek Oranı (%)

Kira Desteği

Teknopark içi

30.000

75

Teknopark dışı

24.000

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75*

Personel Gideri Desteği

150.000

100

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Proje Geliştirme Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75

Eğitim Desteği

10.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Proje Tanıtım Desteği

5.000

Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği

25.000

 

2. Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

 

Destek Üst Limiti (TL)

Destek Oranı (%)

Kira Desteği

18.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli)

500.000

75*

Personel Gideri Desteği

150.000

75

 

3. KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini

b) Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini

sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

  • Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 1 Milyon TL’ ye kadar,
  • Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 5 Milyon TL’ye kadar

desteklenecektir.

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı % 60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.

Destek Kalemleri

Destek Oranları

a)Makine-teçhizat desteği*

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

c)Yazılım giderleri desteği*

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

ç)Personel gideri desteği

%100 Geri ödemesiz

d)Eğitim ve danışmanlık desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

 

4. Stratejik Ürün Destek Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kapsamı: Program kapsamında yatırım projeleriniz, geri ödemesiz 1.500.000 TL ve geri ödemeli 3.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Destek Süresi: Yatırım proje süresi en az 8 ay en fazla 36 ay olacak şekilde 4 ayın  tam katlarından oluşur.

Destek Üst Limitleri: Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti, geri ödemesiz 1.500.000 TL ve geri ödemeli 3.500.000 TL olmak üzere 5.000.000 TL’dir.

Destek Kalemleri

Destek Oranları

a)Makine-teçhizat desteği*

%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

b)Yazılım giderleri desteği*

%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

c)Personel gideri desteği

Geri ödemesiz

ç)Referans numune desteği

%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

d)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

Girişimcilik Destekleri

1. Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

Programın amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.

1. Yeni Girişimci Programı

Geleneksel Girişimci Desteği: Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanmaktadır.

 

Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler 

Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler 

Kuruluş Desteği

5.000 TL

10.000 TL

 

 

1.Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

2. Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

Performans Desteği

- 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

- 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

- 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

- 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

- 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

- 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

İleri Girişimci Desteği: Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan ‘’İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu’’nda yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır.

 

Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler 

Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler 

Kuruluş Desteği

5.000 TL

10.000 TL

 

 

1.Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

2. Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

Performans Desteği

- 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

- 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

- 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

- 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

- 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

- 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

İleri Girişimci Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği:

 

Destek Tutarı

Destek Oranı

Düşük Orta-Düşük Teknoloji Düzeyi

100.000 TL

%75

Orta İleri teknoloji Düzeyi

200.000 TL

İleri teknoloji Düzeyi

300.000 TL

 

İleri Girişimci Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği:

 

Destek Tutarı

Destek Oranı

Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği

10.000 TL

%75

 

2. Girişimcilik Destek Programı

Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. Bu kapsamda, uygulamalı girişimcilik eğitimi, iş planı ödülleri ve iş geliştirme merkezi desteği sağlanmaktadır.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Yeni Girişimci Desteğine başvurunun ön şartlarından biri bu Eğitimi tamamlamış olmaktır.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

İş Planı Ödülü

Yükseköğretim kurumlarınca örgün eğitim sistemi içinde girişimciliğin ayrı bir ders olarak verilmesi halinde, bu dersi alan öğrenciler arasında KOSGEB ve ilgili üniversite işbirliği ile düzenlenen ödüllü yarışmalar sonucunda, hazırladıkları iş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden işletmesini kurmuş olmaları kaydı ile en başarılı iş planı sahibine 25.000 (yirmi beşbin) TL, ikinciye 20.000 (yirmi bin) TL, üçüncüye 15.000 (on beşbin) TL ödül verilir.

Yurtiçi veya yurtdışında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenecek ödüllü/ödülsüz yarışmalar sonucunda sundukları iş fikirleri/iş modelleri/iş planları, ilk üç dereceye girmiş olan yarışmacılara, Türkiye’de kuracakları işletmeleri ve ya mevcut işletmeleri için, 100.000 (yüzbin) TL’ye kadar ödül verilebilir.

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

Belediyeler, Yüksek Öğretim Kurumları, Özel İdareler, Meslek Kuruluşları ve İnkübatörler tarafından münferiden veya müştereken kurulacak bir İşletici Kuruluş vasıtası ile KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

Destek Unsuru

Üst Limiti (TL)

Destek Oranı (%)

(1-2. Bölge)

Destek Oranı (%)

(3,4,5,6. Bölge)

İŞGEM Kuruluş Desteği

Geri Ödemesi

650.000

60

70

- Bina Tadilatı

500.000

- Mobilya Donanım

100.000

- Personel Gideri

50.000

İŞGEM İşletme Desteği

200.000

- Bina Tadilatı

100.000

- Bina Tadilatı

50.000

- Bina Tadilatı

20.000

İŞGEM tanıtım/organizasyon giderleri, işbirliği ağlarına erişim giderleri

30.000

 

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

1. İşletme Geliştirme Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

 

Destekler

Destek Üst Limiti (TL)

Destek Oranı

1

Yurt İçi Fuar Desteği

50.000

%60

2

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

30.000

3

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000

4

Tasarım Desteği

50.000

5

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000

6

Belgelendirme Desteği

30.000

7

Test ve Analiz Desteği

30.000

8

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği

80.000

9

Bağımsız Değerlendirme Desteği

20.000

 

 

2. İş Birliği Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

İş Birliği Ortaklık Modelleri

1. İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ Sayısı

Destek Üst Limiti (TL)

Toplam Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz

Geri Ödemeli

Toplam

Yüksek

2

1.500.000

3.500.000

5.000.000

5.000.000

Orta Yüksek

3

1.500.000

3.500.000

5.000.000

5.000.000

Diğer

5

1.500.000

3.500.000

5.000.000

5.000.000

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.

 

2. Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ Sayısı

Destek Üst Limiti (TL)

Toplam Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz

Geri Ödemeli

İşletme Başına Toplam

Geri Ödemesiz

Geri Ödemeli

Toplam

Yüksek

2

600.000

1.400.000

2.000.000

3.000.000

7.000.000

10.000.000

Orta Yüksek

3

300.000

700.000

1.000.000

3.000.000

7.000.000

10.000.000

Diğer

5

225.000

525.000

750.000

1.500.000

3.500.000

5.000.000

 

3. KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Proje Süresi

En az 8, En fazla 36 ay

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesi Destek – En Fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek – En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı

%60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir).

Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.

4. Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Destek Kalemleri:

1. Hızlandırıcı Ofis Kirası Giderleri,

2. Eğitim Giderleri,

3. Danışmanlık Giderleri,

4. Mentörlük Giderleri,

5. İş Yönetimi Giderleri,

6. Hukuk Giderleri,

7. Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri,

8. Ulaşım Giderleri,

9. Konaklama Giderleri,

10. Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Giderleri,

11. Organizasyonla İlgili Genel Giderler

Program süresi: 3 yıl

Destek Üst Limiti: Katılım sağlanan bir hızlandırıcı programı için 15.000 $ destek verilmekte olup, destek üst limiti 60.000 $’dır.

Destek oranı: % 80

5. Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Amaç:

•    KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,

•    KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,

•    KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,

•    İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,

•    E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır

 

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: % 70 Geri Ödemesiz

                                       % 30 Geri Ödemeli

Gider Grubu

Gider Adı

Destek Üst Limiti (TL)

Personel Gideri

Personel Gideri

90.000

Teçhizat- Donanım Giderleri

Donanım Giderleri

50.000

Yazılım

Yazılım Giderleri

50.000

Hizmet Alımı

Tanıtım Giderleri

100.000

Yurtdışı Fuar ve Seyahat Giderleri

150.000

Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri

100.000

Diğer Hizmet Alım Giderleri

100.000

KOBİ Finansman Destekleri

1. KOBİ Finansman Destek Programı

KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması.

Kredi Türü

İşletme Türü

Azami Kredi Vadesi

Girişimci İşletmeler (1)

Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler (2)

 

Kredi Üst Limiti

Destek Puanı

Kredi Üst Limiti

Destek Puanı (3)

 

İşletme Kredisi

50.000 TL (4)

10 Puan

500.000 TL

12 Puan

18 Ay

Makine Teçhizat Kredisi

36 Ay

 

2. Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

Bu destek programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerine katkı sağlanmasıdır.

Destek programı kapsamında, Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda ilk defa işlem görecek anonim şirket (A.Ş.) statüsündeki işletmelerin;

a) Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,

b) Bağımsız denetim hizmeti bedeli,

c) SPK kurul kaydına alma ücreti,

ç) MKK masrafı,

d) Hukukçu raporu masrafı

e) Aracı kuruma ödenecek aracılık komisyonu,

giderlerine geri ödemesiz destek verilir.

Destek Unsurları

Üst Limiti (TL)

Oranı (%)

Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli

100.000

75

Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu

300.000

75

Bağımsız Denetim Hizmeti Bedeli

80.000

75

Hukukçu Raporu Masrafı

10.000

75

SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti

10.000

100

Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı