Enerji Bakanlığı Destekleri


1- Verimlilik Artırıcı Proje Destekleri

Enerji kaynakları ve kullanımında verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeleri kapsamaktadır.

2- Gönüllü Anlaşma Destekleri

Bir endüstriyel işletmenin geçmiş beş yıldaki enerji yoğunluğuna göre sonraki üç yılda enerji yoğunluğunu ortalama en az %10 azaltmayı taahhüt etmesine Gönüllü Anlaşma denilir. Elektrik üreten lisans sahibi firmalar dışındaki yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan odalara bağlı faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler, başvuru yapabilir.

3- 5. Bölge Teşvikleri

Yıllık asgari 500 TEP enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde yapılacak, mevcut duruma göre en az %20 enerji tasarrufu sağlayacak ve bu enerji tasarrufu ile yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliği yatırımları, bölge ayrımı olmaksızın 5. Bölge yatırım teşviklerinden yararlanabilecektir.