Ülke Raporları


  

Almanya Ülke Raporu

Almanya coğrafi olarak Orta Avrupa’da, Kuzey Denizi ile Alp Dağları arasında yer almaktadır. Komşu ülkeleri Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Fransa, Polonya, İsviçre, Belçika, Lüksemburg ile Danimarka’dır.

Ülkenin Kuzey bölgesi ovalar, orta ve güney batı bölgesinde ihtiyar dağlar, güneyinde Alpler, tepeler ve Bavyera Alpleri ülkenin genel coğrafik yapısını oluşturmaktadır.

Almanya, coğrafi olarak Avrupa’nın tam ortasında yer almaktadır. Dokuz komşu ülke ile sınırdaş konumundadır. Kuzeyde Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Batıda ise Fransa bulunmaktadır. İsviçre ve Avusturya Güneyde, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ise Doğu’daki komşularıdır.

Almanya Ülke Raporu için tıklayınız.

Azerbaycan Ülke Raporu

Türkiye’nin Azerbaycan’a ihracatı; ihraç ürünlerinin bu ülkede tanınmaya başlaması, Türk şirketlerinin Azerbaycan piyasasında şube açmak suretiyle Türkiye’den ithalat yapması ve bu malları iç piyasada pazarlaması gibi nedenlerle 1993 yılından bu yana yükselme eğilimi göstermektedir. Ancak, yüksek gümrük vergisi oranları nedeni ile iki ülke dış ticareti potansiyelinin gerisinde kalmaktadır.

Rusya gümrüksüz mal ihraç etmesi nedeniyle Azerbaycan’ın ithalatında önemli bir avantaja sahiptir. İngiltere BP nedeniyle, ABD petrol yatırımları nedeniyle Azerbaycan’ın ithalatında öne çıkmaktadır. Ancak ülkemiz ürün çeşitliliği anlamında önemini korumaktadır. Bavul ticareti ve sınır ticareti nedeniyle istatistiklere tam olarak yansımasa da iki ülke arasındaki ticaret, önümüzdeki yıllarda önemli oranda artış potansiyeline sahiptir

Azerbaycan Ülke Raporu için tıklayınız.

Bangladeş Ülke Raporu

Bangladeş Güney Asya’da bulunan Müslüman bir ülkedir. Coğrafi olarak Hindistan’ın ortasında yer alıp Pakistan’dan bağımsızlığını kazanmıştır. Ülkenin eski dönemlerdeki adı ise Batı Pakistan diye bilinir. Hindistan ülkenin en büyük komşusu olurken Myanmar ile sınırı çok küçük ölçektedir.

Meghna Nehri, Ganj nehrinin bir kolu olarak ülkenin iç kısımlarında etkili olurken yoğun yağışlar bu akarsuyu besler ve su taşkınları yaşanır. Meghna akarsuyunun deltası ise alüvyonlu toprakların yoğunluğundadır.

Bangladeş’te Barisal, Chittagong, Dhaka, Khulna, Mymensingh, Rajshahi, Rangpur, Sylhet olmak üzere 8 idari bölge mevcuttur. Her idari bölge de kendi içinde bölgelere ayrılır. Ülkede toplam 64 bölge bulunmaktadır.

Bangladeş Ülke Raporu için tıklayınız

Endonezya Ülke Raporu

Güneydoğu Asya ile Avustralya anakaraları arasında uzanan bir adalar grubu devleti olan Endonezya’nın karasuları toplam yüzölçümünün yaklaşık olarak dört katı kadardır. Kuzeyde Malezya, doğuda Papua Yeni Gine ile komşu olup, batısında ve güneyinde Hint Okyanusu bulunmaktadır.

17 bin kadar adasıyla Endonezya pek çok önemli ticari ve stratejik su yollarını kontrol etmektedir. En büyük adaları Java, Sumatra, Bali, Kalimantan (Borneo), Sulawesi ve Papua (İrian Jaya)’dır. Endonezya topraklarının yarısından fazlası ormanlık olup, önemli bir bölümü de dağlık ve volkaniktir.

Endonezya Ülke Raporu için tıklayınız.

Fransa Ülke Raporu

Fransa 543.945 km² yüzölçümü ile gerek Batı Avrupa’da gerekse Avrupa Birliği içerisindeki en büyük alana sahip ülkedir. Kara sınırları Avrupa ana kara ve İber Yarımadası’na bitişiktir. Kara suları ise Akdeniz’e, Atlas Okyanusu’na, Manş denizine ve Kuzey denizine dayanır. Sınırları 2.889 km uzunluğundadır.
Fransa altı ülke ile komşu olup, kuzeyde Belçika ve Lüksemburg, doğuda Almanya ve İsviçre, güney doğuda İtalya, güney batısında ise İspanya bulunmaktadır. Fransa’nın 3427 km uzunluğundaki sahil şeridi, Akdeniz, Manş Denizi, Atlas Okyanusu ve Kuzey Denizi kıyılarından geçmektedir.

Fransa Ülke Raporu için tıklayınız.

Filistin Ülke Bilgi Notu

Türkiye ile Filistin arasındaki ticaretin seyri incelendiğinde; 2010-2016 döneminde ihracatımızın 40,3 milyon $’dan 94,4 milyon $’a yükseldiği, ithalatın ise 576 bin $’dan 3,4 milyon $’a çıktığı görülmektedir. Öte yandan, Türkiye’nin ülkeye ihracatının ikili ticaret hacminin %97’ini oluşturduğu göze çarpmaktadır. Filistin’in kısıtlı üretim kapasitesi nedeniyle ithalatımız çok sınırlıdır.

Türkiye’nin Filistin’e ihracatına bakıldığında tarım ve gıda ürünlerinin ağırlığı açıkça görülmektedir. Bisküvi ve gofretler, buğday unu, çikolatalı mamuller, tütün, ayçiçeği yağı, seramik karolar, bitkisel yağlar, halılar, işlenmiş petrol ürünleri, plastik borular ve demirçelik profiller en önemli ihraç kalemleridir.

Filistin Ülke Bilgi Notu için tıklayınız.

Finlandiya Ülke Raporu

Finlandiya da, İsveç hakimiyeti altında olduğu 1809 tarihine kadar süren dönemde batı tarzında yargı, kamu idaresi, siyasi sistem ve sosyal hizmetler alanlarında kuruluşların temelleri atılmıştır. 18. yüzyılın sonunda, İsveç gücü azaldıkça, bağımsız Finlandiya fikri ortaya çıkmıştır.

1809 tarihinde Finlandiya Rus Çarına bağlı Özerk Çar Dukalığı olmuştur. 1865 tarihinde Finlandiya kendi para birimi olarak Markka’yı çıkarmıştır. Parlamenter bir hükümet sistemi ile hukukun üstünlüğüne dayalı bir hükümet geliştirmiştir. Fransız sistemine benzeyen Finlandiya Anayasası 17 Temmuz 1919 tarihinde kabul edilmiştir.

Finlandiya Ülke Raporu için tıklayınız.

Fas Ülke Raporu

Fas, Cezayir ve Batı Sahra arasında yer almaktadır. Kuzey Afrika’da yer alan ülkenin Atlantik Okyanusuna ve Akdeniz’e kıyısı bulunmaktadır.

Fas 1956 yılına kadar Fransa hakimiyeti altında kalmış, aynı yıl bağımsızlığını ilan etmiştir. Fas Krallığı 1996 yılında kabul edilen 4. Anayasasına göre, kendisini; devlet dini İslam, Resmi dili Arapça olan bir demokratik monarşi olarak tanımlamaktadır.

Fas Ülke Raporu için tıklayınız.

Güney Asya Bilgi Notu

2000’li yıllardan bu yana Güney Asya’da Hindistan ve Çin merkezli oluşan ve hızla büyüyen ekonomik ve siyasi bir güç merkezi var. Çin’le birlikte Güney Asya, dünya nüfusunun üçte birini barından ve çok büyük ekonomik potansiyellere sahip bir coğrafya. Hindistan % 8’ler seviyesinde seyreden büyüme hızı, dinamik nüfus yapısı, ucuz iş gücü ve beyin göçünü tersine çevirerek elde ettiği knowhow ile ekonomik anlamda bir cazibe merkezi haline geldi.

Hindistan’ın bu şekilde ilerleyişi bir yandan gelişen ve hızla büyüyen bir ekonomi yaratırken diğer yandan da 1 milyarlık taze, el değmemiş  bir tüketim toplumu oluşturmuş durumda. Hindistan’da bugün itibariyle lüks yaşam süren nüfus sayısı 100 milyon civarında. Bu Türkiye’den daha büyük bir nüfusa tekabül ediyor.

Güney Asya Bilgi Notu için tıklayınız.

Gana Ülke Raporu

238.537 km2 yüzölçümüne sahip Gana, Batı Afrika’da Gine Körfezi kıyısında yer almaktadır. Ülkenin komşuları doğusunda Togo, batısında Fildişi Sahili, kuzeyinde ise Burkina Faso’dur. 2.094 km’lik karasal sınıra sahip ülkenin komşuları ile sınırlarının uzunluğu ise şu şekildedir: Togo: 877 km, Fildşi Sahili: 668 km, Burkina Faso: 549 km. Ülkenin kıyı şeridinin uzunluğu ise 539 km’dir. Tropik iklime sahip ülkede sıcaklıklar genellikle 21-30ºC arasındadır.

Kuzeydeki savan bölgelerde, güneydeki kıyı şeridine göre daha büyük iklim farklılıkları oluşmaktadır. Mart’tan Haziran’a kadar ve Eylül’den Ekim’e kadar süren iki yağış sezonu bulunmaktadır. En fazla yağış ülkenin güney batısına düşmektedir.

Gana Ülke Raporu için tıklayınız.

Gürcistan Ülke Raporu

Gürcistan, 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan üç Güney Kafkasya ülkesinden biridir. 9 Nisan 1991 tarihinde Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını ilan etmiştir. 69.700 km2 yüzölçüme sahiptir.

Kuzey ve doğusunda Rusya, güneyinde Azerbaycan ve Ermenistan, batısında ise Türkiye ve Karadeniz ile çevrilidir. Başkenti yaklaşık 1.3 milyon nüfusa sahip olan Tiflis’tir. Diğer önemli şehirleri Kutaisi, Batum ve Rustavi’dir

Gürcistan Ülke Raporu için tıklayınız.

Hollanda Ülke Raporu

Hollanda Krallığı bir kuzey batı Avrupa ülkesidir. Denizaşırı ülke olan Hollanda'nın Karayiplerde'de toprakları bulunurken, kuzey denizi, Belçika ve Almanya anakaranın komşu ülkeleridir. Hollanda yani anakara topraklarının büyük kısmı %38 si deniz seviyesinin altındadır ve ülkede çok sayıda köprü ve kanal bulunur, ülke aynı zamanda bir kanal ülkesi olarak da anılmaktadır.

Hollanda Belçika ve Lüksemburg ile Benelüks ülkelerini oluştururken önemli bir tarım ülkesidir. Anakara topraklarından geçen 3 büyük nehir ülke tarım hayatı için önemli bir rol oynarken toprakların % 32 si tarım için kullanılmaktadır. 

Hollanda Ülke Raporu için tıklayınız.

Irak Ülke Raporu

Bir Ortadoğu ülkesi olan Irak, kuzeyden Türkiye, doğudan İran, güneydoğudan Basra Körfezi ve Kuveyt, güneyden Suudi Arabistan, batıdan da Ürdün ve Suriye ile çevrilidir. Türkiye ile 352 km, İran ile 1458 km, Ürdün ile 181 km, Kuveyt ile 240 km, Suudi Arabistan ile 814 km ve Suriye ile 605 km sınıra sahiptir.

Irak Ülke Raporu için tıklayınız.

İran Ülke Raporu

Bir Ortadoğu ülkesi olan Irak, kuzeyden Türkiye, doğudan İran, güneydoğudan Basra Körfezi ve Kuveyt, güneyden Suudi Arabistan, batıdan da Ürdün ve Suriye ile çevrilidir. Türkiye ile 352 km, İran ile 1458 km, Ürdün ile 181 km, Kuveyt ile 240 km, Suudi Arabistan ile 814 km ve Suriye ile 605 km sınıra sahiptir.

İran Ülke Raporu için tıklayınız.

Kırgızistan Ülke Raporu

Orta Asya'nın kuzeydoğusunda yer alan, Kırgızistan'ın yüzölçümü, 198.500 km²'dir. %4,4'ü su olan Kırgızistan'ın yüzölçümünün, %5,3'ünü ormanlık alanlar, %54,1'ini tarımsal alanlar, %36,2'sini ise, diğer arazi oluşturmaktadır. Kuzeyinde Kazakistan, güneydoğu ve doğusunda Çin Halk Cumhuriyeti, batısında Özbekistan, güneybatısında Tacikistan ile komşu olan Kırgızistan'ın sınırlarının toplam uzunluğu 3.878 km'dir.

Kırgızistan Ülke Raporu için tıklayınız.

Kazakistan Ülke Raporu

2.724.900 km2 yüzölçümüne sahip olan Kazakistan, yüzölçümü açısından dünyanın dokuzuncu, eski Sovyetler Birliği ülkelerinin ikinci en büyük ülkesidir. Türkiye’nin yaklaşık 3,5 katı büyüklüğündeki ülke, Orta Asya’da Çin’in kuzeybatısında, Ural Nehri’nin batısında yer almaktadır.

Doğudaki Altay Dağları, güneydoğusundaki Tien Şan - Tanrı Dağları- ve onun uzantıları Jongar Alatav ve Saur-Tarbagatay ülkenin en büyük dağlarını oluşturmaktadır. İrtiş, Esil, Jayık, İli, Sırderya, Tobıl, Sarısu ülkenin en büyük nehirleridir.

Kazakistan Ülke Raporu için tıklayınız.

Kore Ülke Raporu

G. Kore Güney Asya’da Kore Yarım Adasının güney yarısında yer almakta olup, doğusunda Japon Denizi, batısında ise Sarı Deniz bulunmaktadır. Geniş bir alana sahip olan G. Kore’nin yaklaşık %70’i dağlarla kaplanmıştır. Ülkenin en yüksek noktası 1950 m yüksekliğindeki Halla-san dağıdır.

Kore Ülke Raporu için tıklayınız.

Kongo Cumhuriyet Ülke Bilgi Notu

Ülke orta Afrika’nın batısında yer almaktadır. Batıda Gabon ile komşudur. Güney batısı Atlas Okyanusu’na kıyıdır. Kuzeyde Kamerun ve Orta Afrika Cumhuriyeti bulunmaktadır. Doğuda ve güneyde Kongo Demokratik Cumhuriyeti yer almaktadır. Ülkenin yine güneyde Angola’ya bağlı olan, ancak Angola ile kara sınırı bulunmayan Cabinda bölgesi ile sınırları bulunmaktadır.

Kongo Cumhuriyet Ülke Bilgi Notu için tıklayınız.

Kolombiya Ülke Raporu

Kolombiya, Orta ve Güney Amerika arasında bir bağlantı noktası olması dolayısıyla stratejik bir konuma sahiptir. Yüzölçümü bakımından Latin Amerika ülkeleri arasında 5. büyük ülke olan Kolombiya’nın Pasifik Okyanusu’na ve Karayip Denizi’ne kıyısı bulunmaktadır. Sınır komşuları Panama, Ekvator, Peru, Venezuela ve Brezilya’dır

Kolombiya Ülke Raporu için tıklayınız.

Kongo Ülke Raporu

Kongo, Batı Afrika’da, Güney Atlas Okyanusu kıyısında yer almaktadır. Batısında Gabon, kuzeyinde Kamerun ve Orta Afrika Cumhuriyeti, batı ve güney batısında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, güneyinde ise Angola ile komşudur. En çok ziyaret alan şehirleri Brazzaville, Ouesso, Owando ve Pointe-Noire’dir.

Kongo Ülke Raporu için tıklayınız.

Nijerya Ülke Raporu

Batı Afrika ülkesi olan Nijerya’nın kara yüzölçümü (land area) toplam 923.770 km2’dir. Yüzölçümün %7,6’sı ormanlık, %77’si tarım arazisidir. Kara sınırı 4.037 km’dir. Bölgenin en geniş topraklara sahip ülkelerinden birisidir. Ülkenin 853 km uzunluğundaki deniz kıyıları ise güneyinde yer alan Atlas Okyanusu ve Gine körfezine açılır.

Nijerya Ülke Raporu için tıklayınız.

Özbekistan Ülke Raporu

Orta Asya’nın merkezinde bulunan Özbekistan’nın komşuları Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan ve Türkmenistan olup yüzölçümü 447.400 km2’dir. Ülke güneybatıdaki Ceyhun (Amuderya) ile kuzeydoğudaki Seyhun (Sırderya) ırmakları arasında uzanan toprakların büyük bölümünü kapsar. 1936’da kurulan Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti ile birlikte Özbekistan, 13 bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler : Andican, Buhara, Cizzah, Kaşkaderya, Namangan, Semerkant, Surhanderya, Sırderya, Taşkent, Fergana, Harezm ve Nevai’dir.

Özbekistan Ülke Raporu için tıklayınız.

Pakistan Ülke Raporu

Pakistan Güney Asya’da yer almakta olup, doğusunda Hindistan, güneyinde Hint Okyanusu, güneybatısında İran, batı ve kuzeyinde Afganistan ile çevrilidir. Güneyinde yarı tropikal bir iklime sahip olan Pakistan’ın iç kesimlerinde ve yüksek kesimlerinde karasal iklim hakimdir. Pakistan'ın başkenti İslamabad'dır. Başlıca şehirleri: Karaçi, Faysalabad, Haydarabad, Gujranvala, Lahor ve Peşaver'dir.

Pakistan Ülke Raporu için tıklayınız.

Portekiz Ülke Raporu

Portekiz, ya da resmî adıyla Portekiz Cumhuriyeti (Portekizce: República Portuguesa) Avrupa’nın güneybatısında İber Yarımadası üzerinde yer alan, Avrupa Kıtası'nın en batıdaki ülkesidir. Portekiz kuzeyden ve doğudan İspanya, güneyden ve batıdan da Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Atlas Okyanusu’nun kuzey yarımküredeki bölümünde bulunan Azorlar ve Madeira takımadaları özerk yönetimleriyle birlikte Portekiz’in bir parçasıdır.

Portekiz Ülke Raporu için tıklayınız.

Rusya Ülke Raporu

17 milyon kilometrekareyi aşan alanı ile dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Rusya, 11 farklı zaman dilimine bölünmüştür. Asya’nın kuzeyinde Kuzey Pasifik Okyanusu ve Avrupa arasında Kuzey Buz Denizine uzanan ülke, 14 ülkeyle sınır komşusudur. Ülke geneli itibarı ile ılıman iklim kuşağında yer alan Rusya, sert karasal iklimden kuzeydeki kutup iklimine kadar değişen bir iklim mozaiğine sahiptir. Doğu Sibirya karasal iklimin etkisi altındayken, Rusya’nın uzak doğusu muson yağmurları nedeniyle yıllık 1 000 mm yağış almaktadır.

Rusya Ülke Raporu için tıklayınız.

Sudan Ülke Raporu

Afrika’nın kuzeydoğusunda yer alan Sudan kuzeyde Mısır, batıda Çad, güneybatıda Orta Afrika Cumhuriyeti, güneyde Güney Sudan, doğuda ise Eritre ve Etiyopya ile komşudur. Ayrıca Sudan’ın doğuda Kızıldeniz’e 853 km’lik kıyı şeridi bulunmaktadır. Güney Sudan’ın ise Etiyopya, Kenya, Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Sudan ile sınırları bulunmaktadır.

Sudan Ülke Raporu için tıklayınız.

Sırbistan Ülke Raporu

Ülkenin Kuzeyinde Macaristan, batısında Hırvatistan ve Bosna Hersek, güneyinde Makedonya ve Kosova, doğusunda Romanya ve Bulgaristan bulunur. Karadağ’ın ayrılmasından sonra Sırbistan’ın deniz çıkış noktası kalmamıştır. Ülkedeki coğrafi özellikler bölgeden bölgeye farklılıklar göstermektedir. Ülkenin kuzeybatısında Voyvodina’yı kapsayan bölgede verimli ovalar, Sumadiya’da alçak tepeler, ülkenin doğusu, ortası ve batısında ise yüksek dağlık bölgeler göze çarpmaktadır.

Sırbistan Ülke Raporu için tıklayınız.

Senegal Ülke Raporu

Senegal Orta Afrika’nın batısında Atlas Okyanusu kıyısında Gine-Bisseau ve Moritanya arasında yer alır. Toplam 196 bin km2 yüzölçümü ile 531 km kıyı uzunluğuna sahiptir. Başkent Dakar Cape Verde Yarımadasında Atlas Okyanusu kıyısındadır. Senegal Afrika ülkeleri arasında en çok Batılılaşmış ülkedir. Komşu ülkeler; Moritanya, Mali, Gambiya, Gine ve Gine-Bisseau şeklindedir. Gambiya Senegal tarafından çevrelenmiş bir ülke olup, sınır doğuya doğru Gambiya nehri boyunca 300 km devam eder.

Senegal Ülke Raporu için tıklayınız.

Tanzanya Ülke Raporu

Tanzanya, 883.749 km² yüzölçümü ve 45 milyona yaklaşan nüfusu ile Doğu Afrika bölgesinin en büyük ülkelerinden birisidir ve Tanganyika anakarası ile Zanzibar adalar grubu federe devletlerinden oluşan birleşik bir cumhuriyettir. Tanzanya’nın doğusunda Hint Okyanusu yer almakta olup, güneyde Mozambik (756 km), Malavi (475 km), Zambiya (338 km); batıda Kongo (459 km), Brundi (451 km), Ruanda (217 km); kuzeyde Uganda (396 km) ve Kenya (769 km) ile sınırı bulunmaktadır. Tanzanya’nın, Hint Okyanusu ile 1.424 km. kıyısı bulunmaktadır.

Tanzanya Ülke Raporu için tıklayınız.

Ukrayna Ülke Raporu

Ukrayna diğer eski Sovyet Bloğu ülkelerinde olduğu gibi ağır sanayiye dayalı ve teknolojik bakımdan yetersiz bir ekonomik miras devralmıştır. Ülke ekonomisinin yeniden yapılandırılmasında ve reformlarda gecikmeler olmuştur. Sektörlerde çeşitlenme aşamalı olarak gerçekleşmiş, Rusya ve Asya pazarlarındaki güçlü talebe bağlı olarak metaller ve kimyasallar sektörlerinde oluşan üretim artışları sayesinde ekonomide düzelme 2000’li yıllarla beraber başlamıştır. Özelleştirme ve yabancı sermaye diğer eski komünist ülkelere göre yavaş gelişmiştir.

Ukrayna Ülke Raporu için tıklayınız.