Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü


   

Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde yapılacak işlemlerde hangi ücretler ödenecektir.

Tescile konu belgeler incelenmeden telefonda herhangi bir fiyat bilgisi verilememektedir.

Anonim Şirketlerin hangi genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi katılımı zorunludur?

“Bakanlık Temsilcisi” bulundurma zorunluluğu bulunan anonim şirket genel kurul toplantıları, 28.11.2012 tarih ve 28481 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK" m.32'de düzenlenmiştir. Buna göre; aşağıdaki anonim şirket genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin bulunması zorunludur:

1- Kuruluş ve esas sermaye değişikliği bakanlık iznine tâbi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında (Buna göre; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tâbi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi anonim şirketlerin genel kurullarına, “Bakanlık Temsilcisi’nin katılımı zorunlu olacaktır.)

2-Genel kurullarında elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında

3- Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında

4- Yurt dışında yapılacak bütün imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında

5- Gündeminde, sermayenin artırılması veya azaltılması bulunan genel kurul toplantılarında (Tek ortaklı anonim şirketlerde Komiser bulunmasına gerek yoktur.)

6- Gündeminde, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi veya kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye sistemi tavanının artırılmasına ilişkin konular bulunan genel kurul toplantılarında

7- Gündeminde, faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği bulunan genel kurul toplantılarında (Tek ortaklı anonim şirketlerde Komiser bulunmasına gerek yoktur.)

8- Gündeminde, birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında (Tek ortaklı anonim şirketlerde Komiser bulunmasına gerek yoktur.)

On sekiz yaşından küçük tek ortaklı bir şirket kurmak mümkün müdür?

6102 sayılı Kanun’un Limited Şirketler hakkındaki 623. Maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca, en azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekmektedir. Bu itibarla, hakkında kazai rüşt kararı verilmemiş küçük, kendi başına şirketi yönetim hakkı ile temsil yetkisini kullanamayacağından, en azından bir ortağın fiil ehliyetine sahip olması gerektiğinden On sekiz yaşından küçük tek ortaklı bir LİMİTED ŞİRKET kurmak KANUNEN MÜMKÜN DEĞİLDİR. Ancak; anonim şirketlerde ortak dışı yönetim kurulu üyesi atanabildiği için TEK ORTAKLI ANONİM ŞİRKET kurulabilmektir.

MERSİS tarafından rezerve edilen unvan ticaret sicili kontrolüne tabi midir?

MERSİS sistemi unvanı sizin için sadece rezerve eder. Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden unvan sorgulaması yapıldıktan sonra İLTİBAS’ a mahal vermeyecek şekilde unvan kontrolü yapılarak onay verilmektedir. Bu nedenle müdürlüğümüzden onay alınmayan unvan için evrak hazırlamamanız yararınıza olacaktır.

Bir Ticaret şirketi (Anonim Şirket, Limited Şirket) ticari işletmeye (Gerçek Kişi) kaydına dönüşebilir mi?

Ticaret şirketinin tüm paylarının bir gerçek kişi üzerinde toplanması halinde, tür değişikliği işlemi yapılarak bu tek kişi üzerinden gerçek kişi kaydına dönüşebilir.

MERSİS’te işlem yapabilmek için e-imza almak gerekli midir?

MERSİS’ten tescil başvurusu yapabilmek için e-imza şart değildir. Eğer MERSİS’te üyeliğiniz yok ise; http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden üyelik alarak ve buraya vermiş olduğunuz mail adresinize gelen doğrulama mailini onaylayarak MERSİS’e kullanıcı adınız ve ya e-devlet şifreniz ile giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz. (Üyelik Ücretsizdir.)

Kurulu bulanan bir firma adına MERSİS’ ten tescil başvurusu başlatmak istiyorum. Ancak MERSİS’ te firmayı göremiyorum. N

Kurulu bulunan bir firma kaydı üzerinde işlem yapabilmek için; firma imza yetkilisine/yetkililerinden herhangi birisine ait MERSİS kullanıcı üyeliği üzerinden giriş yapmak gerekmektedir. Firma yetkilisinin kullanıcı adı ile sisteme giriş yapıldığı  halde işlem yapılacak firma görülemiyorsa mersis@kto.org.tr adresine durumu anlatır mail ile başvuru yapınız.

Anonim Şirket Veya Limited Şirket Genel Kuruluna Vekâleten Katılım Mümkün müdür?

Anonim ve Limited şirket genel kurulunda vekâleten katılım olacak ise; toplantı başkanlığına ve dolayısıyla işleme gelirken ÖZEL VEKÂLETNAME verilmelidir. Özel vekâletnamede; Açıkça “Şirket unvanı, Toplantı tarihi, saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle münhasıran o toplantı için” yetki verilmiş olması gerekmektedir. Bu vekaletname mutlaka NOTER onaylı olmalıdır.

Not: Yukarıda izah edilen bilgileri içermeyen genel vekâletnameler geçerli değildir.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin internet üzerinden sorgulanabildiği bir yer var mıdır?

Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin internet üzerinden görüntülenebilmesi için; https://www.ticaretsicil.gov.tr/ sayfasına girilir,  eğer üyeliğiniz yoksa üyelik alarak buradan üyelik girişi yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Gazetenizi e-imzalı olarak buradan onaylı bir şekilde alabilirsiniz.

Firma merkezimiz, başka Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde (Başka Ticaret Odasında) kayıtlı. Odanızdan firmam adına onaylı gaz

Başka odaya/Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne kayıtlı olsanız da ücreti mukabilinde ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’ nden onaylı suret alabilirsiniz. Ticaret Sicili Müdürlüğü olarak başka müdürlüğe kayıtlı firmaların gazetesi onaylanamamaktadır.

Ticaret Sicili Gazetemiz elimize neden ulaşmadı?

01.01.2022 tarihi itibariyle artık Ticaret Sicili Gazetesi kağıt ortamında basılmayıp sadece dijital ortamda yayımlanmaktadır. Bu tarih öncesinde ki gazeteler Ankara’da, TOBB tarafından basılarak MNG KARGO ile firmanın tescilli adresine gönderilmektedir. Ancak kargo görevlisi adresinizde sizi bulamadı ise gazetenizi geri iade etmiştir.

Gazetenizin durumunu sorgulamak için https://www.ticaretsicil.gov.tr/view/hizlierisim/gonderitakip.php  internet adresine girildikten sonra Sicil Müdürlüğü seçilir, unvan veya sicil numarası yazılarak sorgulama yapılabilir. Gazetenin iade olması durumunda MNG Kargo Merkez Şube ile aşağıdaki telefonlardan görüşülerek kargonun tekrar gönderilmesi istenebilir.

Telefon numaraları :(0312 419 83 67 – 6459 ) (0312 815 48 56) (0549 790 52 15)

Hem Ticaret Odasına Kaydım var, hemde Esnaf Sanatkarlar odasına kaydım var. Ticaret Odası kaydımı sildirmek istiyorum. S

Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde bulunmakta olan MUTABAKAT KOMİTESİ’ne dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu komitenin vereceği karar ile birlikte önce Ticaret Sicili Müdürlüğü, ardından da ticaret odası kaydının silinmesi için ilgili müdürlüklere başvuru yapılmalıdır.

Vergi dairesinde adi ortaklığımız var. Bu adi ortaklığın kaydını yaptırabilir miyiz?

Hayır. Vergi Usul Kanununa göre Vergi Dairesince yapılan iki veya daha fazla gerçek kişi tarafından kurulan adi ortaklık kaydının, Ticaret Siciline ve odaya kaydı mümkün bulunmamaktadır. İstenirse her şahıs kendi vergi numarası üzerinden ayrı ayrı kayıt yaptırılabilmektedir.

Not: Adi ortaklığın vergi numarası üzerinden kayıt yapılamaz.

İki ve ya daha fazla şirketin bir iş için kurdukları ADİ ORTAKLIĞIN ticaret siciline tescili mümkün müdür?

EVET. Ticaret şirketlerinin; bir iş için vergi dairesinden kurmuş oldukları tüzel kişiliği bulunmayan bir ortaklığın tescili: TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN BİR ORTAKLIK YAPISI İLE İŞLETTİKLERİ TİCARİ İŞLETMELERİN TİCARET SİCİLLERİNE TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ (İç Ticaret 2009/2) gereği yapılabilmektedir. Ancak; ticaret siciline tescilinin; söz konusu ortaklığa ilişkin sözleşmenin öncelikle MERSİS sistemine giriş yapılarak sistemin verdiği sözleşmenin NOTER onayı yaptırılarak ticaret sicilinden tescili talep edilmelidir.

Bir limited şirketimiz var. Şirketimize ortak olmayan bir kişiyi müdür olarak atayabilir miyiz?

Limited şirketlerde ortaklardan en az bir tanesi müdür olmak zorundadır. Ortaklardan birisi müdür olduğu takdirde ortak olmayan bir ve ya birden fazla kişi müdür olarak atanabilir.

Yeni kurulacak şirket ve kooperatiflerin defterlerinin açılış onaylarını noterler mi yapıyor?

Yeni kurulacak olan şirket ve kooperatiflerin kullanacağı defterlerin açılış onayları, odamızca temin edilerek Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

MERSİS numaramı nereden öğrenebilirim?

Daha önceden Ticaret Sicil Müdürlüğümüzden almış olduğunuz belge ve ilan örnekleri varsa ve ya 2017 yılı sonrasında yayımlanmış Ticaret Sicili Gazetesi ilanınız varsa bu belgeler üzerinden görebilirsiniz.

Ayrıca; MERSİS sistemine firma yetkilisi adına düzenlenmiş kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra firmanızı sistemden bularak MERSİS numarasını görebilirsiniz.

NOT: MERSİS’e kaydedilen tüm gerçek ve tüzel kişiler için 16 haneli MERSİS numarası üretilmektedir. Numaralandırma sisteminde; Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası, Tüzel kişiler için ise vergi numarası esas alınmaktadır. Bu bağlamda; MERSİS numaranızın içeriğinde vergi numaranız veya T.C. kimlik numaranız bulunmuyor ise, MERSİS numaranız hatalıdır. Düzeltilmesi için mersis@kto.org.tr adresine mail atarak düzeltilmesini talep ediniz.

Kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri izine tabi olan şirketler hangileridir ?

Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği bakanlık iznine tabi şirketler:

1

Bankalar

2

Finansal kiralama  şirketleri

3

Faktöring şirketleri

4

Tüketici finansmanı ve kart  hizmetleri şirketleri

5

Varlık yönetim  şirketleri

6

Sigorta şirketleri

7

Holdingler

8

Döviz büfesi işleten şirketler

9

Umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler

10

Tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri

11

Ürün ihtisas borsası şirketleri

12

Bağımsız Denetim şirketleri

13

Gözetim şirketleri

14

Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri

15

 SPK mevzuatına tabi şirketler

16

Serbest bölgesi kurucusu ve işleticisi şirketler

Web sitesinde yayınladığınız evrak listesi güncel mi? Başka evrak istiyor musunuz?

Tescil işlemlerinde istenen belgeler listesine ve belge örneklerine https://www.kto.org.tr/tescil-islemleri-238k.htm adresinden ulaşabilirsiniz. Burada belirtilenlerin dışında herhangi bir belgeye ihtiyaç yoktur.

MERSİS’e yapmış olduğumuz girişin kontrolünün yapılmasını istiyoruz?

Kuruluş anasözleşmesi haricinde Tescile konu belgeler olmadan MERSİS’ e yapmış olduğunuz girişlerin doğruluğunun kontrolü yapılamamaktadır.

Tescile tabi bir hususun Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne başvuru süresi ne kadardır?

Kanunda ve Ticaret Sicil Yönetmeliğinde aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi onbeş (15) gündür. Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre bir ay (30 gün) dur. Bu süre, tescili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği; tamamlanması bir senet veya belgenin düzenlenmesine bağlı olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendiği tarihten başlar.

Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden belge almak için firma yetkilisinin gelmesi zorunlu mudur?

Hayır. Firma yetkilisinin imzalamış olduğu belge talep dilekçesi ile herhangi bir kişi başvuru yaparak istenen belgeleri alabilmektedir. Dilekçe örneğine https://www.kto.org.tr/belge-islemleri-846k.htm adresinden ulaşılabilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden e-imzalı belge almak mümkün müdür?

Evet. Firma yetkilisinin kullanıcı adı ile MERSİS sistemine giriş yapılarak sistem üzerinden e-imzalı belge talebinde bulunulabilir.

Tescil işlemim var. Ancak MERSİS’e giriş yapamıyorum. Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce sistem girişi yapılabilir mi?

Evet. Ücreti karşılığında müdürlüğümüzce mükellef adına sistem girişi yapılmaktadır.

Anonim şirketimiz var. Hisse devrinin tescilini yaptırabilir miyiz?

Hayır. Anonim şirketlerde hisse devrinin tescili hususunda Türk Ticaret Kanunu’nda bir hüküm olmadığı için tescil edilememektedir. Ancak talep edilmesi halinde TESCİLSİZ İLAN yapılabilmektedir.

Anonim şirketimiz var. Hisse devri sonucunda şirketimiz tek ortaklı şirket haline dönüşmüştür. Bunun tescilini yaptırmak

Evet. Anonim şirketlerde; şirketin tek ortaklı şirket haline geldiği ve tek ortağa ait bilgilerin tescil edilmesi kanuni zorunluluktur. Tescilde istenilen evraklara https://www.kto.org.tr/hisse-devri-tek-ortaga-dusurme-tescilinde-gerekli-evraklar-1277s.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

Limited şirketimiz var. Hisse devri sonucunda şirketimiz tek ortaklı şirket haline dönüşmüştür. Bunun tescilini yaptırma

Evet. Limited şirketlerde de aynen anonim şirketlerde olduğu gibi şirketin tek ortaklı şirket haline geldiği ve tek ortağa ait bilgilerin tescil edilmesi kanuni zorunluluktur. Tescilde istenilen evraklara https://www.kto.org.tr/hisse-devri-tek-ortaga-dusurme-tescil-icin-gerekli-evraklar-561s.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

Anonim şirketimiz var. Denetçi seçimi yapmak zorunda mıyız?

Hayır. Şirketiniz bağımsız denetime tabi ise Bağımsız Denetçi seçimi yaparak tescil ettirmek zorundasınız. Ancak; bağımsız denetime tabi olmayan şirketlerin normal denetçi seçimi yapmasına gerek bulunmamaktadır. Seçim yapması halinde tescil işlemi yapılmamaktadır.

Şirketimizin internet sitesini tescil ettirmek zorunda mıyız?

Bağımsız denetime tabi tüm şirketler internet sitesini de tescil ettirmek zorundadırlar.

Firma sahibi ve ya şirket ortağının ve ya yetkilisinin ad-soyad değişikliğini tescil ettirmek zorunda mıyız?

Evet. Firma sahibinin, şirket ortağı veya yetkilisinin ad-soyad değişikliği tescil ettirilmesi gereken bir husustur.

T.C. Vatandaşı olmayan bir firma sahibi ve ya şirket ortağı ve ya yetkilisi, T.C. Vatandaşı olduğu takdirde tescil edilm

Evet. Firma sahibinin, şirket ortağı veya yetkilisinin kimlik bilgileri daha önce tescil edildiği için, tescil edilmiş bir bilgide meydana gelen her türlü değişiklikte tescil edilmesi/ettirilmesi gerekmektedir.

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Toplantılarında Karar Nisabı Nedir?

Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarında Karar Nisabı Nedir?

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

 

1.TOPLANTI NİSABI

2.TOPLANTI NİSABI

KARAR NİSABI

Genel Kurul

TTK.418

Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır

Toplantı nisabı aranmaz

Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile karar alınır

Esas Sözleşme Değişikliği İle İlgili Genel Kurul Kararı

TTK.421/1

Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, sermayenin en az yarısı(1/2)ile toplanır

İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilmediği takdirde en geç 1 ay içinde yapılabilir. Şirket sermayesinin en az 1/3’ü ile toplanır

Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile karar alınır

Sermaye Azaltımı İle İlgili Genel Kurul Kararı

TTK. 473,421/3

Sermayenin en az %75 inin oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerin varlığı ile toplanır

1. Toplantıdaki aynı nisap aranır

Sermayenin en az %75 inin oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla karar alınır

Şirketin İşletme Konusunun Tamamen Değiştirilmesi İle İlgili Genel Kurul Kararı

TTK421/3-a

Sermayenin en az %75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır

1.Toplantıdaki aynı nisap aranır

Sermayenin en az %75 inin oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla karar alınır

İmtiyazlı Pay Oluşturulması İle İlgili Genel Kurul Kararı

TTK.421/3-b

Sermayenin en az %75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır.

1.Toplantıdaki aynı nisap aranır.

Sermayenin en az %75 inin oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla karar alınır

Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması İle İlgili Genel Kurul Kararı

TTK.421/3-c

Sermayenin en az %75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır.

1.Toplantıdaki aynı nisap aranır.

Sermayenin en az %75 inin oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla karar alınır

Sona Erme Ve Tasfiyeye İlişkin Genel Kurul Kararı

TTK. 529, 421/3-4

Sermayenin en az %75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır.

1.Toplantıdaki aynı nisap aranır.

Sermayenin en az %75 inin oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla karar alınır

Bilanço Zararlarının Kapatılması İçin Yükümlülük Ve İkincil Yükümlülük Koyan Genel Kurul Kararı

TTK.421/2-a

Sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerin varlığı ile toplanır

1.Toplantıdaki aynı nisap aranır

Sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliği ile karar alınır

Şirket Merkezinin Yurt Dışına Taşınmasına İlişkin Genel Kurul Kararı

TTK.421/2-b

Sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerin varlığı ile toplanır

1.Toplantıdaki aynı nisap aranır

Sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliği ile karar alınır

Pay Senetleri Menkul Kıymet Borsasında İşlem Gören Şirketlerde, Sermayenin Artırılması Ve Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi İle İlgili Genel Kurul Kararı

TTK421/5-a, 418

Esas sözleşmelerinde aksine hüküm yok ise sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır

Toplantı nisabı aranmaz

Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile karar alınır

Pay Senetleri Menkul Kıymet Borsasında İşlem Gören Şirketlerde Birleşmeye, Bölünmeye Ve Tür Değiştirmeye İlişkin Genel Kurul Kararı

TTK.421/5-b,418

Esas sözleşmelerinde aksine hüküm yok ise sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır

Toplantı nisabı aranmaz

Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile karar alınır

Anonim Şirket Tasfiyeden Dönme İle İlgili Genel Kurul Kararı

TTK.548

Esas sözleşme ile bu nisap artırılmamış ise sermayenin en az yüzde altmışını karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır

Sermayenin yüzde altmışının oyu ile karar alınır

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararları

TTK.390

. Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

*Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

*Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır

Limited Şirket Genel Kurul Toplantılarında (Eski adı ile Ortaklar Kurulu Kararında) Karar Nisabı Nedir?

LİMİTED ŞİRKETLERDE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

 

NİSAP

Kanun Veya Şirket Sözleşmesinde Aksi Öngörülmediği Takdirde, Seçim Kararları Dahil, Tüm Genel Kurul Kararları TTK 620

Toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır

Aksi Şirket Sözleşmesinde Öngörülmediği Takdirde Şirket Sözleşmesi Değişiklik Kararları

TTK 589( 621 inci madde hükmü saklıdır)

Esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla değiştirilir.

Şirket İşletme Konusunun Değiştirilmesi İle İlgili Genel Kurul Kararları

TTK.621/1-a

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde karar alınabilir.

Oyda İmtiyazlı Esas Sermaye Paylarının Öngörülmesi İle İlgili Genel Kurul Kararları

TTK.621/1-b

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabilir.

Esas Sermaye Paylarının Devrinin Sınırlandırılması, Yasaklanması Ya Da Kolaylaştırılması İle İlgili Genel Kurul Kararları

TTK.621/1-c

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabilir.

Esas Sermayenin Arttırılması İle İlgili Genel Kurul Kararları

TTK.621/1-d

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabilir.

Rüçhan Haklarının Sınırlandırılması Ya Da Kaldırılması İle İlgili Genel Kurul Kararları

TTK. 621/1-e

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabilir.

Şirket Merkezinin Değiştirilmesi İle İlgili Genel Kurul Kararları

TTK.621/1-f

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabilir.

Müdürlerin Ve Ortakların Bağlılık Yükümüne Veya Rekabet Yasağına Aykırı Faaliyette Bulunmalarına Onay Verilmesi İle İlgili Genel Kurul Kararları

TTK.621/1-g

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabilir.

Bir Ortağın Haklı Sebepler Dolayısıyla Şirketten Çıkarılması İçin Mahkemeye Başvurulması Ve Bir Ortağın Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Sebepten Dolayı Şirketten Çıkarılması İle İlgili Genel Kurul Kararları

TTK.621/1-h

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabilir.

Şirketin Feshi İle İlgili Genel Kurul Kararları

TTK.621/1-ı

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabilir.

Sermaye Azaltımı İle İlgili Genel Kurul Kararları

TTK.592, 421/3

Sermayenin en az %75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile alınır.

Kanunda Belli Kararların Alınabilmesi Için Ağırlaştırılmış Nisap Aranıyorsa, Bu Nisabı Daha Da Ağırlaştıracak Şirket Sözleşmesi Hükümlerine İlişkin Kararlar

TTK.621/2

Ancak şirket sözleşmesinde öngörülecek çoğunlukla alınabilir.

Ek Ya Da Yan Edim Yükümlülükleri Öngören Veya Mevcut Yükümlülükleri Artıran Sözleşme Değişikliği Ile Ilgili Genel Kurul Kararları

TTK.607

İlgili tüm ortakların onayı ile alınabilir.

Şirket Sözleşmesine Ortaklıktan Çıkarma Maddesi Eklenmesi Ile Ilgili Genel Kurul Kararı

TTK.621

Şirket sermayesini temsil eden tüm ortakların genel kurul toplantısında oy birliği ile karar almasıyla mümkündür.