KONUT SATIŞ RAKAMLARI 2016


31 Ekim 2017

Konut üretimi, bir yandan barınma gibi temel bir ihtiyacı karşılarken, diğer yandan bu sektöre yapılan yatırımlardan dolayı kendisine bağlı onlarca alt sektörde yapılan üretim ve sağladığı istihdam sayesinde tüm dünyada ekonominin lokomotifi olarak görülmektedir. Konut ve barınma için yapılan harcamalar, toplam servet içerisinde hanehalkı harcamalarının belirgin bir kısmını oluşturduğu gibi, gelişmiş ekonomilerde de aynı zamanda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içerisinde de büyük bir paya sahiptir.[Devamı]