Konya İli Ekonomik Göstergeleri - Ocak 2013


03 Ocak 2013

Sayı        : 2013/003                                                                                    
Konu      : Konya İli Ekonomik Göstergeleri                                                                                                  

BASIN BÜLTENİ

Konya Ticaret Odası, Aralık ayı Konya İli Ekonomik Göstergeleri’ni yayınladı. Konya Ticaret Odası tarafından aylık yayınlanan Konya İli Ekonomik Göstergeleri bülteninde Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE), KTO İstihdam İzleme Bülteni ve Konya Dış Ticaret Bülteni yer alıyor.

 

KONYA PERAKENDESİ 4 AYDIR DÜŞÜYOR

Konya Ticaret Odası, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye’nin yerel düzeyde perakende sektöründeki eğilimleri ölçen ilk gösterge olan Konya Perakende Güven Endeksi’ni (KOPE) yayınlıyor. KOPE kapsamında Konya’nın merkez ilçeleri olan Karatay, Meram ve Selçuklu’da faaliyet gösteren 300 perakendeci ile 11 aydır yüz yüze anket yapılarak, perakendecilerin nabzı tutuluyor. KOPE ile Konya’daki perakende sektörü, Türkiye ve Avrupa Birliği üye ülkeleri ile karşılaştırılıyor.

Eylül 2012’den bu yana düşmeye devam eden Konya Perakende Güven Endeksi, Aralık ayında da düştü. Böylece Konya perakendesi son 4 aydır düşüşünü sürdürmüş oldu. Aralık ayında KOPE, sıfırın altında 9,4 değerini alırken Türkiye genelini temsil eden TEPE de sıfırın altında 8,6 değerini almıştır. KOPE geçen aya göre 2,8 puan, TEPE ise 1,3 puan düşmüştür. Konya perakendesi Aralık 2012’de Türkiye geneline göre daha kötü bir değer almıştır.

Konya’da perakende sektöründe Aralık ayında en iyi performansı birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar alt sektörü sergilemiştir. Bu sektör dışındaki tüm sektörler Aralık ayında sıfırın altında değerler almışlardır. En olumsuz performansı ise Kasım ayında da olduğu gibi elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar alt sektörü sergilemiştir. Geçen aya göre en fazla artış birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar alt sektöründe olmuştur. Artış yaşanan tek sektör bu sektör olmuştur. Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar sektöründe geçen aya göre değişim olmaz iken diğer tüm sektörlerde geçen aya göre düşüş olmuştur. En fazla düşüş ise yiyecek, içecek ve tütün ürünleri alt sektöründe olmuştur.

KONYA’DA SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 29 ARTTI

İstihdam İzleme Bülteni’ne göre Eylül 2012’de sigortalı ücretli çalışanların sayısı Türkiye genelinde 12 milyon 269 bin olurken Konya’da ise 246 bin olmuştur. Eylül 2011’den Eylül 2012’ye sigortalı ücretli sayısı Türkiye’de 1 milyon (yüzde 12) artarken Konya’da 26 (yüzde 9,1) artmıştır. Eylül 2009’dan Eylül 2012’ye Türkiye’deki sigortalı ücretli çalışan sayısı yüzde 34,8 artarken, Konya’da artış oranı yüzde 29 olmuştur.

Konya, Eylül ayı verilerine göre sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla olan iller arasında 8. sıradadır. Son 1 yıldaki sigortalı ücretli artışına en fazla katkı sağlayan iller arasında ise Konya 8. sırada yer almıştır. Eylül 2011’den Eylül 2012’ye sigortalı ücretli çalışan sayısı değişiminde Konya, yüzde 12’lik artış ile 81 il arasında 25. sırada, istihdamın en fazla olduğu ilk 15 il arasında ise Konya, Gaziantep’in ardından 2. sırada gelmektedir.

Konya’da işyeri sayısı geçen yıla göre yüzde 9 arttı

Eylül 2012’de işyeri sayısı Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 524 bin olurken Konya’da ise 37 bin olmuştur. Eylül 2011’den Eylül 2012’ye işyeri sayısı Türkiye’de 111 bin (yüzde 7,9) artarken Konya’da 3 bin 079 (yüzde 9) artmıştır. Eylül 2009’dan Eylül 2012’ye Türkiye’deki işyeri sayısı yüzde 28,2 artarken Konya’da artış oranı ise yüzde 35,9 olmuştur.

KONYA’NIN İHRACATI KASIM AYINDA DA YÜKSELMEYE DEVAM EDEREK GEÇEN YILA GÖRE %23,3 ORANINDA ARTTI

Dış Ticaret Bülteni’ne göre 2012 Yılının Ocak-Kasım döneminde ihracatımız geçen yıla göre %10,2 oranında arttı. Konya, 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde toplam 1.191.555 dolarlık ihracat gerçekleştirirken, geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı ise %10,2 olmuştur. Aynı dönemde ithalatımız ise %0.6 oranında azalarak 1.060.705 dolar olarak gerçekleşmiştir. Kasım ayında da ithalat oranı düşüşe devam etmiştir. Konya 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde yaklaşık 131 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir. Yılın ilk on bir ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı %112,3 olurken, bu rakam 2011 yılının aynı döneminde %101,2’dir. Burada 11.1 puanlık bir artış olmuştur.

Sektörel olarak Konya ihracatında ilk beş içinde yer alan sektörler, toplam ihracatın %75’ini karşılamaktadır. Konya ihracatında en yüksek paya sahip olan taşıt araçları ve yan sanayi sektörünün ihracatı 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde bir önceki yıla göre %32 oranında artış göstererek 249.695 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İlk beş sektör içerisinde en fazla artış oranı ise Taşıt Araçları ve Yan Sanayi sektöründe görülmüştür. Sektörün ihracatı bir önceki döneme göre %32 oranında artarak 189 milyon dolardan 249 milyon dolara yükselmiştir.

Ülke bazında Konya ihracatına bakıldığında ise 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde ilk sırada 219 milyon dolarlık ihracat değeri ile Irak yer almaktadır. Irak’a ihracatımız 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde 134 milyon dolar iken, 2012 yılının aynı döneminde %64 oranında artarak 219 milyon dolara ulaşmıştır. Irak’ın ardından 71,1 milyon dolarlık ihracat değeri ile Almanya ve 49,2 milyon dolarlık ihracat değeri ile İtalya gelmektedir. İlk on ülke içerisinde İran 4. sırada yer almaktadır ve İran’a olan ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %32’lik azalarak 71 milyon dolardan 48 milyon dolara düşmüştür. İtalya’ya olan ihracatımız ise geçen seneye göre %37,2 oranında azalmıştır. Rusya’ya olan ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre %32,6 oranında artış göstererek 44,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Konya İli Ekonomik Göstergeleri için tıklayınız.