İTHALATTA UYGULANACAK VERGİLER NELERDİR?


07 Şubat 2024

İTHALATTA UYGULANACAK VERGİLER NELERDİR?

İthal edilecek eşyadan ithalat nedeniyle alınacak vergilerin türleri ve eşyaya uygulanacak olan vergi oranları bu eşyanın hangi ülkeden ithal edileceğine veya eşyanın hangi ülke menşeli olduğuna göre değişmektedir.

İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ödenecek toplu konut fonları, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümleri ve dış ticaret politikası çerçevesinde İthalat Rejimi Kararı ile belirlenir.

Türkiye’ye yapılan ithalattan alınan temel vergi gümrük vergisidir. İthalat işlemlerinizden gümrük vergisinin yanı sıra mali mevzuatla, dış ticaret mevzuatıyla ve bunların dışında kalan farklı kanunlarla belirlenen farklı vergiler alınmaktadır. 
İthalattan en yaygın olarak alınan, bu nedenle ithalat işlemleriniz sırasında karşılaşmanızın en muhtemel olduğu vergiler, fonlar ve kesintiler ve bunları belirlemekle yetkili olan kurumlar aşağıdaki gibidir:

Gümrük Vergisi: Ticaret Bakanlığı
İlave Gümrük Vergisi: Ticaret Bakanlığı

Katma Değer Vergisi: Hazine ve Maliye Bakanlığı
Özel Tüketim Vergisi: Hazine ve Maliye Bakanlığı

Ayrıca, ithalata uygulanan ve ticaret politikası önlemleri olarak adlandırılan kontrol mekanizması, ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Eşyanızın ithalatı sırasında hangi ticaret politikası önlemlerinin uygulanacağının belirlenmesi için eşyayı hangi ülkeden ithal edeceğinizi bilmeniz gereklidir.

İthalat Rehberi serisi için tıklayınız.