İSTENİLEN  HER EŞYAYI İTHAL ETMEK MÜMKÜN MÜ?


31 Ocak 2024

İSTENİLEN  HER EŞYAYI İTHAL ETMEK MÜMKÜN MÜ?

İthal edilecek eşyanın yeni ve kullanılmamış olması esastır. Türkiye’ye yapılan ithalata dair kural ve esasların belirlendiği ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan İthalat Rejimi Kararına göre her türlü eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) eşyanın ülkemize ithal edilebilmesi için Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması ve alınan iznin ithalat işlemleri sırasında gümrük idaresine sunulması gereklidir.

İthalatçılar, İthal Lisansı, İzin Belgesi, Uygunluk Yazısı, Gözetim Belgesi gibi söz konusu belgelerin almak için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne yazılı başvuru yapacaklardır.

Firmaların ithalat işlemlerinde kullanacakları E-imza Eklentisi ile Firma Tanımlama (TAREKS) işlemlerinin https://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/listApplications.htm adresinden yapılması gerekmektedir.

Kişilerin firmalar adına yetkilendirilmesi ile yetkili kişilerin başvuruları Bakanlık adresinde (www.ticaret.gov.tr) E-İmza Uygulamaları bölümünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri Sistemi (İthalatBİS)” den yapılmaktadır. 

Anılan tüm işlemlerin nasıl yapılacağına dair detaylı anlatım için https://ticaret.gov.tr/data/5e79d71713b87629c8120d94/IthalatBIS_FirmaBelgeBasvuruKilavuzu.pdf adresinden giriş yapabilirsiniz.

İthalat Rehberi serisi için tıklayınız.