GÜMRÜK BEYANNAMESİ NEDİR?


09 Ocak 2024

Dış ticaret faaliyetleri kapsamında Türkiye'ye giriş veya Türkiye'den çıkış yapacak olan eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için, bu eşya ve gerçekleştirilen dış ticaret işlemi hakkında gümrük idaresine verilen bildirime “gümrük beyanı” denir.

Gümrük beyannamesinin şekli, hangi bilgileri içereceği ve nasıl doldurulacağı gümrük mevzuatı ile belirlenir. Gümrük beyannamesi özet olarak, gönderici-alıcı firma bilgileri, kıymet, tarife, menşe, taşıma bilgileri, varsa ödenecek vergiler, eşyaya eşlik etmesi gereken belgeler gibi bilgileri içerecektir. Ülkemizde, 1 Ocak 1996 tarihinden beri Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kullanılmakta olan gümrük beyannamesi formu kullanılmaktadır. 

Yazılı gümrük beyanınızı gümrük idarelerinde kullanılan BİLGE sistemini kullanarak elektronik olarak yapabilirsiniz.

Firmanın beyanname açmak için tescil dosyasının olması gerekir. Buna göre; beyanname açmak için tescil dosyasında olması gereken belgeler ana hatlarıyla;

-Ticaret sicil gazetesi (1 adet asıl yada noter onaylı, kuruluş ve varsa değişiklikler )

-İmza sirküleri(1 adet asıl)

-İmzaya yetkili şahısların T.C. kimlik numaralarını gösterir nüfus cüzdan sureti (1 adet noter onaylı)

-Vergi mükellefiyet yazısı (vergi mükellefi olduğunuza dair vergi dairesinden alınan yazı) (1 adet asıl yada noter onaylı, veriliş tarihi 3 ayı geçmemiş olmalı)

-Oda sicil faaliyet belgesi (1 adet asıl yada noter onaylı, veriliş tarihi 3 ayı geçmemiş olmalı)

-Vekaletname ve (2 adet asıl)

-Firma kaşesi’dir.

İthalat Rehberi serisi için tıklayınız.