BİLİRKİŞİ İLANI


09 Mayıs 2023

 

BİLİRKİŞİ İLANI

T.C. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, “Tarımsal sulama aletleri konusunda uzmanlığı ve bu sektörde iştigali bulunan” ve “Taraflar arasında anlaşmazlığı tahlil edecek ve alanına giren hususlarda ayrıntılı rapor düzenleyebilecek” Odamız üyesi bir bilirkişi talep edilmektedir.

Bu konuyla ilgili bilirkişilik yapabilecek üyelerimizin 18.05.2023 Perşembe günü Saat: 17:00’ a kadar Konya Ticaret Odası Personel Yazı İşleri ve Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne, dilekçe ve nüfus cüzdanı aslı ile birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Telefon ve Bilgi İçin:  0 332 221 52 11    (KTO Personeli: Ali USTA)

                                              

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI