YENİ NESİL TİCARET: E-TİCARET VE KOBİLER


02 Mart 2017

Dünya’da artık elektronik ticaret çağı yaşanıyor. İnternetin çıkışı ile beraber e-ticaret, her geçen gün dünya ticaretindeki payını artıyor. Amerikalı tüketiciler alışverişlerinin %70’e yakınını, Avrupa %35’e yakınını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Türkiye de bu alanda Avrupa'nın en büyük pazarları arasında yerini aldı bile...
Ülkemizde 25 milyar TL olan e-ticaret hacminin dünyadaki payı ise yaklaşık 900 milyar TL. Türkiye 30 milyonu aşan kullanıcısıyla, dünyanın en büyük 12'nci internet pazarı konumuna yükseldi ve Türkiye internet kullanımında ortalama her yıl yaklaşık yüzde 50 büyüyor. Mevcut duruma bakıldığında ve gelecek yıllara dair çalışmalara bakıldığında, e-ticaret sektörünün minimum gelecek 25 yılında bir gerileme hatta duraklama bile öngörülmüyor. Yani birçok sektörün büyük korkusu olan sektördeki rekabete dayalı sektörün tıkanması hali, e-ticaret sektörü için geçerli görünmüyor. [Devamı]