KREDİ GARANTİ FONU Dünyadaki Örnekler ve KOBİ’lere Sağladığı Destekler


17 Mayıs 2016

Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ’ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle de ülkemizin kalkınması öncelikle KOBİ’lerin geliştirilmesi ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasıyla mümkündür. [Devamı]