İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATININ İŞLEVSELLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ


17 Mayıs 2016

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 1969 yılında bir Hristiyan’ın Mescid-i Aksa’yı kundaklama girişimi sonrası ortak tavır alma adına aynı yılın Eylül ayında kurulan uluslararası bir örgüttür. Kurulduğundan bugüne değin amacı, Müslüman ülkeler arasında sadece dini değil; ekonomik, siyasal, sosyo-kültürel gibi pek çok alanda işbirliği ve dayanışmayı arttırmaktır. Bugün, Suriye’nin üyeliğinin askıya alınmasının ardından 56 Müslüman ülkenin aktif üyeliğinin bulunduğu İİT, Birleşmiş Milletler’den sonra en fazla üyeye sahip örgüt konumundadır. [Devamı]