TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK: KONYA BŞB ÖRNEĞİ


01 Kasım 2017

Belediyeler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğa hizmet üretmek amacıyla kurulan, karar organları yerel halk tarafından seçilen, yasalarla kendilerine tanınmış yetki, araç, bütçe ve personel imkanlarını kullanan ve yine kanunla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kamu tüzel kişileridir. Belediyelerin idari ve mali açıdan ciddi ölçüde bağımsızlığının bulunması, sosyal politika alanındaki işlevleri oldukça dikkat çekicidir. [Devamı]