PETRO DOLAR SİSTEMİ ÜZERİNE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI


28 Ağustos 2019

Petro-dolar, petrol satışlarından elde edilen geliri tanımlamak için kullanılan terimdir. Petrol satın almak isteyen her ülke ya da kuruluş, karşılığında dolar vermek, bu doları da bir yerden bulmak zorundadır. Petrolün dolar cinsinden fiyatlanması, dolara yönelik uluslararası talebin, dolayısıyla rezerv para olmaya devam etmesinin en güçlü dayanağıdır. Çünkü dünyada enerji talebi sürekli artmaktadır ve bunun için de petrole olan talep belirleyici durumdadır.

Bu çalışmada öncelikle petro dolar kavramının ortaya çıkış süreci ve gelişiminden bahsedilmekle beraber, küresel güç mücadelesinin petro dolarla olan bağlantısı ifade edilecek ve son olarak petro dolar olgusu farklı bir bakış açısı ve çıkarımlarla ortaya konacaktır. [Devamı]