GÜNCEL TARTIŞMALAR EKSENİNDE YETKİ KARŞILAŞTIRMASI: ABD-MEKSİKA-FRANSA-POLONYA VE TÜRKİYE


31 Ekim 2017

Günümüzde Türkiye eksenli olmak üzere başkanlık sistemi ve başkanın yetkilerinin sınırı ciddi bir tartışma alanı oluşturmaktadır. Bilindiği üzere Türkiye ‘de gerçekleşen referandum ile kabul edilen anayasa değişikliği birçok yeniliği ihtiva etmektedir. [Devamı]