FAİZSİZ SİGORTACILIK KAVRAMI: “TEKAFÜL”- KATILIM SİGORTACILIĞI


28 Ağustos 2019

Katılım sigortacılığı ya da tekafül (dayanışma) sigortacılığı ifadeleri ülkemizde son bir yıldır sıklıkla tartışılmaktadır. Ülkemiz, katılım anlayışı ile ilk olarak 1980’li yılların başında tanışmakla beraber, bu yıllarda özel finans kurumu olarak adlandırılan şirketler, ülkemizde ilk olarak faizsiz bankacılık yapmaya başlamışlardır. Bu şirketler ile kredi mevduat ilişkisine giren kişi veya kuruluşlar, faizden değil, paranın işletilmesinden doğan kazancı paylaşmaktadırlar. Faiz yerine kara ya da zarara katılım söz konusu olmaktadır. 2006 yılına gelindiğinde Bankacılık Kanunu’nda düzenlemeler yapılmış ve bu tarihten itibaren bahsedilen kuruluşlar Katılım Bankası olarak adlandırılmaya başlanmıştır.

Katılım olgusunun bankacılık yönü düzenlendikten sonra benzer bir yaklaşım sigortacılık sektörü için de konuşulmaya başlanmış, hatta bazı sigorta şirketleri henüz yasal düzenleme yapılmadan faizsiz sigortacılık faaliyetlerine başlamıştır.   [Devamı]