KÖMÜR YARDIMLARI


17 Mayıs 2016

Fakir ailelerine yapılan kömür yardımları, her yıl Bakanlar Kurulu kararıyla yapılmaktadır. Burada muhtaç aileler ise il ve ilçede bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından belirlenip Valiliğe bildirilmektedir. Yapılan yardımın miktarı ise asgari 500 kilodur. Kömür sevkiyatları Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının belirlediği kriterlere göre yapılmaktadır. [Devamı]