ABD BAŞKANLIK SİSTEMİ


02 Mart 2017

ABD, çoğulcu demokrasiye dayalı başkanlık sistemiyle yönetilen federal bir cumhuriyettir. Bu yapı içerisinde 50 Eyalet ve başkent Washington yer almaktadır. Bu sistemde kendi içlerinden bağımsız olan eyaletler, Anayasada tanımlanmıştır. Ülkede kuvvetler ayrılığı prensibi hakimdir.
ABD Başkanı, yürütmenin başı olarak Federal hükümetin politikalarını belirler ve yürütmesini sağlar. Buna ilave olarak Başkan, vergiler ve ticari konularda karar vermek ve tedbir almakla yetkilidir.
ABD Kongresi; Senato ve Temsilciler Meclisi olarak iki ayrı yasama biriminden oluşmaktadır. Senato, her eyaletten 2 üye olmak üzere 100 sandalyeden oluşur, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin ise görev süresi 2 yıldır. [Devamı]