KENT MARKALAŞMASI YOLUNDA KONYA


31 Ekim 2017

Medeniyetlerin tarihlerinde önemli bir yer tutan kentler, süreç içerisinde konjonktürel etkilerle sürekli değişime ve dönüşüme uğramıştır. Küreselleşme olgusu ve teknolojide meydana gelen gelişmeler, kentlerin durağan yapısını farklılaştırarak kentleri birbirleriyle rekabet eden, gelişen, değişen ve farklılaşan bir kimliğe bürümeye başlamıştır. [Devamı]