KAREKODLU ÇEK UYGULAMASI


31 Ekim 2017

Çek, ticari hayatın ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve aynı zamanda nakit para taşımanın çeşitli zorluklarını aşmak için kullanılan kambiyo senetlerinin bir türüdür.
Ödeme aracı olarak düzenlenen çekler; düzenleyen, banka ve çek hamilin içinde bulunduğu bir üçlü ilişki oluşturmaktadır. Bu üçlü ilişki nihayetinde birtakım sorunların ortaya çıkması çeke duyulan güvenin zedelenmesine ve ekonomik bozulmalara neden olmaktadır. [Devamı]