GELİŞEN DÜNYA’DA AR-GE VE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİKTE KONYA’NIN ROLÜ


31 Ekim 2017

Bir ekonominin gelişmişlik düzeyi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine verilen önem ile doğru orantılıdır. Ekonomik büyümenin sürdürülebilir kılınması, istihdam yaratma potansiyeli, rekabet edebilirlik, verimlilik artışı gibi birçok faktör Ar-Ge çalışmaları ile daha etkin hale gelmektedir. [Devamı]