DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGE UYGULAMALARI “Konya’nın Sosyo-Ekonomik Potansiyeli ve Serbest Bölge Analizi ” “Serbest Bölgeler Kanun Tasarı


02 Mart 2017

Teknolojilerin sürekli gelişmesiyle birlikte dünya ekonomisi hızlı bir değişim sürecine girmiş ve bu değişim ekonomide küreselleşme sonucunu doğurmuştur. Daha önceleri az gelişmiş ülkeler statüsünde bulunan ülkeler, haberleşme sistemlerinin gelişmesi; televizyon, basılı yayın yanında Internet alanında da atılan önemli adımlarla; daha ucuz, hızlı ve kaliteli üretim yapabilen dünya genelindeki rakiplerinin kullandığı teknolojilere ulaşabilmiş ve gelişmiş ülkelere ciddi birer rakip olarak, gelişmekte olan ülkeler sınıfına girmeye başlamışlardır. Ayrıca, dünya sınırlarının yeniden yapılanması, Doğu Blok’unun çökmesi, bölgeselleşme hareketleri, Dünya Ticaret Örgütü’nün kurulması dünya genelinde ticaretin serbestleşmesine ve yeni tüketici pazarlarının oluşmasına katkıda bulunmuştur. Bu bağlamda, uluslararası ticaretin süratle globalleşmesi ülkelerin dış ticaret politikaları ve bu politikalar içindeki değişik ekonomik enstrümanların kullanım şekillerini de her geçen gün biraz daha etkilemiştir. [Devamı]