ÇALIŞMA HAYATINDA KONYA “İstatistikler – Sorunlar, Talepler ve Çözüm Önerileri”


02 Mart 2017

Konya, güçlü tarihsel birikiminden aldığı kültürel mirasını bugünlere taşıyan; dünyaya barış, kardeşlik ve insan sevgisi mesajlarının verildiği tevazuun, nezaketin yüzyıllarca hüküm sürdüğü müstesna bir şehirdir.
Birlik ve beraberliği yüzyıllarca yaşam felsefesi haline getirmiş Konya’da bugün, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, odalar ve borsası ile oluşturulan birlik ruhu şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişmesini sağlamak adına büyük bir sinerji oluşturmuştur.
Türkiye’nin yakın ekonomik tarihine bakacak olursak; 1982 sonrası dışa açık bir ekonomi modeli benimsediğini görürüz. Türkiye, bu stratejiyle son otuz yılda ihracatını 3 milyar dolardan 152 milyar dolara çıkarmış, ihracatta sanayi ürünlerinin payını da yüzde 95’e yükseltmiştir. 2001 krizinden sonra kırılgan noktalarını iyileştirerek büyümesini artıran Türkiye, 2008 krizinden devlet-özel sektör işbirliğiyle hızlı ve en az zararla çıkmış, o tarihten sonra da hızlı bir büyüme yakalamıştır. [Devamı]