TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL UYUMSUZLUĞUN AĞIR FATURASI (KÜRT-TÜRK-ALEVİ DENKLEMİNDE)


17 Mayıs 2016

Modern çağın en büyük gelişmelerinden biri olarak tanımlanan sosyal çeşitlilik, etnik zenginlik aslında sanıldığı kadar zenginlik getiren bir durum değildir. Daha doğru tabirle peşinden koşulması gereken bir kazanım değildir. Bu bağlamda sosyal uyumun ne ölçüde olduğu, bireylerin ve grupların birbirlerine ne derece uyum sağladığı, ekonomik düzlemdeki eşitliklerin ne durumda olduğu ekonomik büyümeye ve kalkınmaya önemli bir etkide bulunmaktadır. [Devamı]