YÜKSELEN PAZAR AFRİKA


02 Mart 2017

Afrika kıtası, son on yıl içerisinde dünyanın en hızlı büyüyen on ekonomisinden altısını barındırması nedeniyle 21. yüzyılda, küresel sahnede ağırlığı giderek artan bir aktör olarak görülmektedir. Dünyanın en büyük ikinci kıtası olarak 30 milyon kilometrekarelik alanı, zengin doğal kaynakları ve insan kapasitesi ile 21. yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası düzen içerisinde daha aktif hale gelmesi beklenmektedir. Dünya Bankası verilerine göre, son beş yılda Afrika kıtasında petrol gelirlerine dayalı olmayan yıllık ortalama büyüme oranı %5,4’dür. Afrika’ya yönelik doğrudan yabancı yatırımlar son 10 yılda beş kat artmıştır.[Devamı]