ORTA VADELİ PROGRAM 2017-2019


02 Mart 2017

Kalkınma Bakanlığı tarafından, makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayacak şekilde hazırlanan Orta Vadeli Programın (OVP), Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmesiyle çok yıllı bütçe hazırlık süreci başlamaktadır. Orta Vadeli Programın, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendireceği ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirmesi, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak yol haritası niteliğinde olması beklenmektedir.
Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan Orta Vadeli Program, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsamaktadır. Üç yıllık perspektife sahip olan program, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenmektedir.[Devamı]