MÜLTECİ KRİZİ ve TÜRKİYE - AB GERİ KABUL ANLAŞMASI


17 Mayıs 2016

Mülteci veya sığınmacı; dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşleri nedeniyle zulüm gören veya göreceği korkusu ve endişesi ile ülkesinden ayrılmak zorunda bırakılan ve korku nedeniyle geri dönemeyen, iltica ettiği ülke tarafından endişeleri haklı bulunan kişidir. Mülteci veya sığınmacının ülkesi dışında başka ülkeye yasal yâda yasa dışı yollarla gitmesi fiili iltica olarak isimlendirilmektedir. [Devamı]