KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI VE 15 TEMMUZ SONRASI TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER


02 Mart 2017

Derecelendirme; devletlerin ya da kurumların geçmişten günümüze kadar verilerinin incelenerek finansal yükümlülükleri yerine getiri getiremeyeceğini öngörmek için kullanılan bir sınıflandırma sistemi olarak tanımlanabilir.
Bu değerlendirme bağımsız, tarafsız ve adil kuruluşlar tarafından yapılır. Bu kuruluşların bir kısmı uluslararası düzeyde faaliyet göstermekte iken, bir kısmı da belirli bir bölge ya da belirli iş alanı üzerinde uzmanlaşmışlardır.
Kredi derecelendirme kuruluşlarına ihtiyaç duyulmasının en büyük sebebi; mevcut olan verilere ulaşılmaktan çok, derecelendirdikleri finansal varlıkların gelecekte nasıl bir yol izleyeceği ve vermiş olduğu sinyallerin ne yönde olduğudur. Yatırımcılar, ihraççılar, kredi talep edenler ve hükümetlerin kısa sürede bu bilgiye ulaşmak istemesi kredi derecelendirme kurumlarına yönelik beklentileri artırmıştır. [Devamı]