İŞKUR İSTİHDAM TEŞVİKLERİ ve İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI GÜNCEL KRİTERLER


22 Şubat 2016

İŞVERENLER İÇİN İSTİHDAM TEŞVİKLERİ
İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverenlere Sunulan Teşvikler:
31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan;
18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük kişilerin
Program sonrasında 3 ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler
- İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay,
- Diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile
SGK işveren primi, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.[Devamı]