İNSANİ GELİŞİM ENDEKSİ VE TÜRKİYE’NİN YERİ


02 Mart 2017

20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, dünyadaki ülke ve şehirlere ait verilerin ölçülebilir hale gelmesi ve toplanan rakamların değerlendirilmesine dair (ekonomik, ticâri, sosyal, kültürel vd.) pek çok farklı kavram ortaya çıkmıştır. Artık ülkeler dahi sadece ithalat/ihracat, nüfus vb. anlamda ile değil, birçok farklı kategori ile de değerlendirilmeye başlanmıştır.
Yüksek milli gelir artışı, bir ülkenin gelişmiş bir ülke olarak adlandırılabilmesi için yeterli değildir. Ekonomik açıdan kalkınmış birçok ülkede sosyal sorunların çözülemediğinin görülmesi; ekonomik büyüme ve insani gelişme arasındaki ilişkinin daha iyi kurulması gereğini ortaya çıkarmıştır.[Devamı]