Türk Eximbank Konya İrtibat Bürosu KTO'da Hizmet Veriyor


23 Ağustos 2015

Konya Ticaret Odası’nda hizmet vermeye başlayan Türk Eximbank Konya İrtibat Bürosu 2015 yılında Konyalı ihracatçılara 280 milyon dolar destek sağladı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk Konyalı ihracatçıların finansa erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türk Eximbank’ın Konya’da İrtibat Bürosu açması için girişimlerde bulunduklarını ve 2012 yılında açılan büronun bu güne kadar geçen sürede ihracatçılara 1 milyar dolara yakın bir kaynak sağladığını söyledi.

eximbank1-001.JPG

Konya’nın on üç yılda ihracatçı firma sayısını 500’den 1502’ye çıkardığını ifade eden Başkan Öztürk, “Konya 2001 yılında yaptığı toplam 100 milyon dolar ihracatı on üç yılda 15 kat artırarak 1,5 milyar doların üzerine çıkarmıştır. Şehrimiz diğer taraftan, orta ve yüksek teknolojili ürünler ihracatında Türkiye’de 9. sırada yer alırken, ürün çeşitliliği sıralamasında da 4. sırada yer almaktadır. Konya ihracatçı firma sayısında Türkiye’deki ilk beş şehir arasında yer almaktadır. 2001 yılında 500 olan ihracatçı firma sayımız üç kat artırarak 1502’ye ulaşmıştır. Nitelikli ihracatımızı, ihracat çeşitliliğimizi ve firma sayımızı üst üste koyduğumuzda bugün bulunduğumuz yerin daha üstünde yer alacak potansiyele sahip olduğumuz görülmektedir. Oda olarak ihracatçı firma sayımızı artırmaya ihracatçı firmalarımız da daha fala ihracat yapmalarına imkân sağlayacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Bir şehrin ihracat yapabilmesi için birden çok parametrenin sağlanması gerekmektedir. Bunlardan biri de firmaların finansal destekleridir. Firmalarımıza bu desteği sağlamak için yaptığımız girişimlerden biri de Türk Eximbank’ın Konya’da İrtibat Bürosu açmasıdır. İrtibat Bürosu 2014 yılında Konyalı ihracatçılara 285 milyon dolar destek sağlamıştır. 2015’in ilk yedi ayında ise bu rakam 280 milyon dolara ulaşmıştır. 2012 yılında açılan büro bugüne kadar bölgesinde bulunan ihracatçılara 1 milyar dolara yakın destek sağlamıştır. Hem gelecek hedeflerimiz açısından hem de bugünkü dünya şartlarının getirdiği durgunluğun yarattığı sıkışıklıktan kurtulmamız açısından, yavaşlayan iç talebe karşı mevcut ihracat pazarlarımızı daha iyi değerlendirmeli yeni pazar arayışını artırmalıyız. Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik daralmayı ülkemiz ve şehrimiz adına bir fırsata çevirmeliyiz. Bu açıdan Konya Ticaret Odası bünyesinde açılan Türk Eximbank Konya İrtibat Bürosu’nun ihracatçılarımıza sağladığı destekleri önemli bulmaktayız” dedi.

eximbank2.JPG

Türk Eximbank Konya İrtibat Bürosu Uzmanları Hamza Çalık ve Murat Pekmezci de “Ülkemiz ihracat sıralamasında önemli bir yer tutan Konya ilimizde 2012 yılının Nisan ayında faaliyetine başlayan Türk Eximbank, Konya ile birlikte hinterlandında bulunan Aksaray, Antalya ve Karaman illerine de hizmet vermektedir. Konya'nın sanayi ağırlıklı bir ekonomiye geçiş konusundaki performansı ve ihracat potansiyeli Türk Eximbank’ın Konya’da irtibat bürosu açması kararı almasında en önemli etkendir. İhracatçılarımızı kredi, garanti ve sigorta programlarıyla desteklemek amacıyla sürekli ihracatçılarımızla iletişim halinde olan Türk Eximbank’ın bölgemizde bulunan kredi ve sigorta faaliyetleri yıllar itibariyle artış göstermektedir. 2012 yılında 156.8, 2013’te 375,8 milyon ABD Doları olan krediler 2014’te 556,3 milyon ABD Doları’na yükselmiş olup 2015’in ilk yedi ayında 464,4 milyon dolara çıkmıştır. Ayrıca yine bu bölgedeki ihracatçılarımıza ilk yedi ayda 100 milyon dolar tutarında sigorta yapılmıştır. Eximbank ihracata verdiği desteği her geçen gün artırarak sürdürmektedir. 2014 yılında ihracatın yaklaşık yüzde 20'sine destek verilmiştir. Türk Eximbank Konya İrtibat Bürosu olarak da bundan sonra da bölgemizde bulunan ihracatçılarımıza, ihracata yönelik mal üreten imalatçılarımıza ve hem imalatçı hem de ihracatçı konumunda olan firmalarımıza destek vermeye devam edeceğiz” dedi.