Sektör Danışmanlığı Projesi


07 Ekim 2015

Konya Ticaret Odası ve KTO Karatay Üniversitesi üniversite-özel sektör işbirliğinde yeni bir modeli hayata geçiriyor. Türkiye’de ilk defa uygulanacak “sektör danışmanlığı” ile KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri eğitim hayatları boyunca özel sektörde stajyer olacak. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Oda üyesi firmaların KTO Karatay Üniversitesi’nden azami ölçüde istifade etmelerini sağlayacak bir proje geliştirdiklerini belirterek tüm üyelerini projenin yürütülmesi için Üniversite ile işbirliğine davet etti. Öztürk, Konya’nın sosyal ve ekonomik açıdan daha güçlü hale gelmesi için nitelikli beşeri sermaye göçünün durdurulması gerektiğini ifade etti.

danismanlik1.jpg

Bünyesinde 6 fakülte, 2 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu ve 2 enstitü bulunduran ve öğrenci mevcudu 4 bin rakamını aşan KTO Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası işbirliği ile Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan “Sektör Danışmanlığı” modelini hayata geçiriyor. Üniversite’de birinci sınıfa başlayan her öğrenciye, öğrenim görmekte olduğu alan ile ilişkili KTO üyesi bir sektör danışmanının belirleneceği projeyle; öğrencilerin, mezun olduğunda iş kuracağı veya çalışacağı sektörle ilgili temel verilere sahip olmaları, mesleki ve sektörel donanımı öğrencilikleri devam ederken kazanmaları hedefleniyor.

danismanlik2.JPG

Sektör Danışmanlığı uygulamasını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı ve KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, “Birçok konuda öncü olan üniversitemiz, bir alanda daha ilki gerçekleştiriyor. 20 bin üyesi ile Türkiye'nin en büyük 6. odası olan KTO ile Karatay Üniversitesi arasındaki bu ortaklaşa çalışma, üniversite-özel sektör işbirliğinin en başarılı örneği olmaya aday. Öğrencilerimizin geniş bir vizyona sahip olmaları, yeni imkânlar yakalamaları, teori ile uygulamayı bir arada görebilmeleri adına çok önemli bir fırsat oluşuyor. Bu sayede öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra profesyonel hayata geçerken kendilerini daha güvende hissedecekler. İnanıyorum ki profesyonel iş dünyasında yer alan üyelerimiz bu modele destek verir ve öğrencilerimizi profesyonel dünyayla bir araya getirerek onları iş hayatına en iyi şekilde hazırlarız. Firmalarımız açısından da değerlendirdiğimizde, ihtiyaç duydukları nitelikli eleman yetiştirmeye yönelik bir program olan projenin özel sektör üniversite işbirliğine yönelik çözüm üretici bir model olması dolayısıyla Oda üyesi firmalarımızın da KTO Karatay Üniversitesi’nden azami ölçüde istifade etmelerini sağlamış olacağız. Bu açıdan tüm üyelerimizi, projenin yürütülmesi noktasında KTO Karatay Üniversitesi ile işbirliğine davet ediyorum” dedi.

 Konya’nın sosyal ve ekonomik açıdan daha güçlü hale gelmesi için, nitelikli eleman göçünün durması gerektiğini ifade eden Başkan Öztürk, “Konya işsizlik ve istihdamda tüm ekonomik olumlu rakamlara rağmen nitelikli insan göçü vermektedir. Lise veya dengi okul mezunları bakımından en az göç veren il olan Konya; Yüksekokul ve Fakülte mezunları açısından ise yüksek miktarda göç vermektedir. Bizim büyümemizi artırarak sürdürebilir bir hale gelmemiz için nitelikli beşeri sermayemizin göç etmesini durdurmalı, hatta göç almalıyız. KTO Karatay Üniversitemiz her ne kadar hızla yükselse ve Türkiye çapında derece yapan öğrencileri bünyesine alsa da mezun öğrencilerimizi başka şehirlere gönderirsek gerçek bir başarıdan söz edemeyiz. Bu açıdan nitelikli beşeri sermayemizin göç etmesini durduracak projelere önem vermekteyiz” dedi.