Reel Sektörün Sorunları Konya Ticaret Odası’nda Dinleniyor


10 Ağustos 2015

Reel sektörün sorunları Konya Ticaret Odası’nda dinleniyor. 1,5 yıl önce başlayan Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları’nda bugüne kadar 45 komitenin temsilcileri sektörleriyle ilgili sorunlarını dile getirdi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “İstişare toplantılarımız ile şehrimiz ekonomisinin gerçek aktörlerinden sorunlarını ve önerilerini bire bir dinleme imkânımız oldu. 70 komitemizin toplantılarını tamamlayarak şehrimizdeki tüm sektörleri masaya yatırmış olacağız” dedi.

ist1-001.jpg

Konya Ticaret Odası’nın 1,5 yıl önce başlattığı istişare toplantıları zincirinde 45 Meslek Komitesi’nin toplantısı tamamlandı. 2016’da bitirilmesi planlanan toplantılar ile KTO’ya bağlı 70 meslek komitesinin tamamından üyeler Oda yönetimiyle bir araya gelmiş olacak. Her toplantının sonucunda hazırlanan rapor ile Konya’daki sektörlerin sorun, şikâyet ve önerileri temsilcilerinin ağzından ilgili makamlara iletiliyor.

ist2-001.JPG

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Oda olarak; şehrimizdeki beşeri sermayemizin mutlu ve müreffeh yaşamasına imkân sağlayacak hamleleri el birliğiyle gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun için 20 bine yakın üyemizi kucaklayan, katılımcı bir anlayışla 1,5 yıl önce başlattığımız başlattığımız Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları uygulamamıza devam ediyoruz. Bugüne kadar 45 komitemiz ile gerçekleştirdiğimiz istişare toplantıları ile üyelerimizle bir araya gelerek hem aramızdaki iletişimi artırıyoruz hem de üyelerimizin talep ve önerilerinizi değerlendiriyoruz. Oda olarak şehrimiz sektörlerinin daha ileri seviyeler gelmeleri, üyelerimizin standartlarını yükselterek daha büyük bir ekonomik büyüklüğe ulaşmaları için gayret gösteriyoruz. Bunun için kendi içimizde birlik ve beraberlik içerisinde sorunlarımıza çözüm üretmeye daha fazla önem vermekteyiz. Diğer taraftan ülkemizde son dönemde siyasi gelişmelere bağlı olarak ekonomiyi geliştirici politikaların ikinci planda kaldığını görmekteyiz. Bir müddet daha siyasi gelişmelerin ön plana çıktığı bir dönem yaşayacağımızı öngörüyoruz. Bu dönemde ekonominin itici bir güç olduğunu göstermesi, Türkiye’nin hedeflerine sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi açısından sektörel sorunların çözümünü içeren istişare toplantılarımızın önem kazandığına inanıyoruz. Türkiye makroekonomik dengeler açısından bakıldığında iyi bir noktada olmasına rağmen, bu dengenin devam edebilmesi ve gelecekteki büyük hedeflerimize ulaşabilmek için mikro ekonomik bazda, sektörler bazında da reformların yapılması gerekmektedir. İstişare Toplantılarımız ile gelirin daha alt seviyeye inmesine, tabana yayılmasına imkân sağlayacak girişimlerde bulunmaya çalışıyoruz. Ülke ekonomimizi güçlü hale getirmek için reel sektörün destekleneceği politikalarda öncülük etme görevi bizlere düşmektedir. Biz de bu görevimizi üyelerimizle birlikte işbirliği içinde yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu.