Mesleki Eğitim Merkezi Toplantısı


04 Kasım 2013

Konya Ticaret Odası’nın kuracağı Mesleki Eğitim Merkezi projesi özel sektör temsilcilerine tanıtıldı. Konya Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda Merkez’in işletme modeli konusunda özel sektör ve kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin görüşleri alındı.

Toplantının açılışında konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Mesleki Eğitim Merkezi Projesi’nde özel sektörün taleplerini değerlendirmek istediklerini belirterek birlikte karar verilecek bir modeli hayata geçirmek istediklerini bu konuda tüm görüş ve önerilere açık olduklarını söyledi. Öztürk, “Ülke olarak 2023 hedefimize özel sektörümüzün üretimiyle ulaşacağız. Bu hedefe ulaşmak için dünya ile rekabet içerisinde olacağız. Bu rekabette öne geçmek, daha yüksek katma değerli bir üretim ve ihracat yapısına gitmekten geçiyor. Buna rağmen sanayimizin en temel problemlerinden biri vasıflı iş gücü, vasıflı ara eleman teminidir. Bir tarafta işsizlik varken, sanayimizin uygun eleman bulmakta sorun yaşaması ülkemizde eğitim ve istihdam köprüsünün kopuk olduğunu, işsizlikten çok mesleksizlik sorunu yaşandığını görmekteyiz. Bu sorunun temelinde ise insan değil sistem sorunu yatmaktadır. Yanlış eğitim politikalarıyla işsiz nüfustan faydalanamıyoruz. Ülkemizde genç nüfus; iyi eğitildiği, gerekli bilgi ve beceri ile donatıldığı takdirde bir avantaj olabilir. Sürdürülebilir ve yüksek oranlı büyüme için işgücümüze iş dünyasının talepleri doğrultusunda beceri kazandırabilmeyi başarmak zorundayız. Bunun da yolu, mesleki eğitimin kalitesini artırmaktan ve yaygınlık kazandırmaktan geçmektedir. Mesleki eğitim ile ilgili önemli bir eksikliğimiz de okul-işyeri bağlantısındaki kopukluktur. Mesleki eğitim alan öğrenciler yeterince pratik yapma imkânı bulamamaktadırlar. Mesleki eğitimle ilgili her konuda özel sektör olarak bizlere de büyük bir görev ve sorumluluk düşmektedir. Oda olarak özel sektörümüzün taleplerini dikkate alacak bir modelde Mesleki Eğitim Merkezi Projemizi hayata geçireceğiz. Düzenlediğimiz bu toplantıyla özel sektör temsilcilerimizin açılmasını istedikleri kurslardan, yönetim modeline kadar görüşlerini alacağız. Birliktelik sağlayacağımız bu projenin hayırlı olacağına inanıyorum” dedi.

Mesleki Eğitim Merkezi Projesi’nin yürütülmesi amacıyla kurulan komisyona başkanlık eden KTO Yönetim Kurulu Üyesi Cihangir Mıhoğlu da projenin detayları konusunda sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından katılımcıların konu ile ilgili soruları cevaplandırılarak görüşleri alındı. Katılımcılar açılmasını istedikleri kurslarla ilgili anket formu doldurdular. 

memtoplanti1.JPG

memtoplanti2.JPG

memtoplanti3.JPG