Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı


11 Mart 2014

Konya Ticaret Odası’nda meslek komiteleri istişare toplantıları devam ediyor. Baharat ve Meyve Yetiştiriciliği, İşlenmesi ile İçeceklerin İmalatı, Toptan ve Perakende Ticareti konusunda iştigal eden 10. Meslek Komitesi’nin istişare toplantısı KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karapınar, 10. Meslek Komitesi üyeleri ve komiteye bağlı Oda üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, dördüncüsü gerçekleşen istişare toplantılarıyla üyelerin sorunlarını dinlemeye devam ettiklerini belirterek “Ülkemiz ekonomisi son on bir yılda çok büyük bir gelişim göstermiştir. Konya ise bu dönemde Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme göstermiştir. Son açıklanan işsizlik ortalaması Türkiye’de 9,7 iken, Konya bu ortalamanın 5 puan aşağısında yüzde 4,7 olmuştur. Bu rakamla Konya-Karaman bölgesi kalkınma ajansı bölgesi Türkiye’de işsizliğin en düşük olduğu bölge oldu. Dış ticaret rakamlarına baktığımızda Türkiye ortalaması üzerinde bir artış hızını görmekteyiz. Şehrimiz 2014 yılının ilk iki ayında ihracatını yüzde 30 artırmıştır. Bu rakamlar büyük bir başarıyı gösterse de Konya’nın gerçek potansiyelini yansıtmamaktadır. Konya daha fazla büyümeyi gerçekleştirebilecek bir potansiyele sahip. Bunun için düzenlediğimiz istişare toplantıları ile sektörlerimizden gelen talepleri değerlendireceğiz” dedi.

Konuşmasınına ardından Oda faaliyetlerini anlatan Başkan Öztürk Konya Ticaret Odası’nın Yeni Fuar Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi projeleriyle ilgili bilgi verdi.

10. Meslek Komitesi adına konuşan Komite Başkanı Murat Top da “İsitşare toplantımızda yeni Nace kodlarıyla birlikte yeni oluşan komitemizde yer alan üyelerimizle tanışma fırsatı bulduk. Komitemiz birlik içerisinde faaliyetler gerçekleştirmektedir. Yurt dışı ve yurt içi fuarlarlarla üyelerimizin iş hacmini artırıyoruz” dedi.

KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karapınar ise “Odamız komitelerimizin tespit edilen sorunları ile ilgili bilgilendirme seminerleri düzenlemektedir. Bu faaliyetlerimize daha fazla üyemizin katılımını bekliyoruz. Bu toplantı vesilesi ile komite faaliyetlerine katılımın artacağına inanıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından söz alan katılımcılar ağırlıklı olarak; Avrupa Birliği muktesabatına uyum sürecinde çalışma ve ticaret hayatındaki kanun ve yönetmelik değişikliklerinin işletmelere ek yükler getirdiği ve çek yasası ile birlikte durgunluğa giren piyasaların alternatif olarak kredi kartı taksitine yönelmesine rağmen kart taksitlerinin sınırlandırılmasından dolayı zorluk yaşadıklarını ifade ettiler.

Oda Danışman Kurulu’nun işletmelerin son dönemdeki kanun ve yönetmeliklere uyum sürecinde yardımcı olacağı, kredi kartına taksit konusunda da bir rapor halinde ilgili kurumlara bildirileceği belirtildi.  

10komite.JPG