KTO'da İş Sağlığı ve Güvenliği Anlatıldı


24 Aralık 2015

panel1.JPG

Konya Ticaret Odası ve KTO Karatay Üniversitesi işbirliği ile “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Gelişmelerin ve Mevzuat Değişikliklerinin Değerlendirilmesi Paneli” gerçekleştirildi. KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki güncel gelişmeler ve 2016 Ocak ayı itibariyle yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri hakkında Oda üyeleri bilgilendirildi.

panel2.JPG

Panelin açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sağlam, “2015 yılı Temmuz- Eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte Türkiye yüzde dört oranına büyümüştür. Özel sektörümüzün gayretiyle gerçekleşen bu büyüme dünya çapında bir başarıdır. Bugün tüm kesimlerimizle 2023 hedeflerinden bahsetmekteyiz. Bu hedeflere ulaşırken özel sektör olarak önümüzün açılacağı yapısal tedbirleri talep ettik. Bugün taleplerimize cevap verilen bir anlayışın hâkim olması bizleri gelecek için daha da motive etmektedir. Türkiye 2023’te dünyanın on büyük ekonomisi arasına girmek istiyorsa özel sektörün önündeki engellerin kaldırılması zorunluluktur. Diğer taraftan işletmelerimiz de verimliliklerini artırıcı uygulamaları hayata geçirmek zorundadır. Konya Ticaret Odası olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna önem vermekteyiz. İşletmelerimizde çalışan her bir işçinin sağlığını ve güvenliğini düşünerek buna uygun önlem almak her şeyden önce kul hakkıdır. İşletmelerimiz açısından ise değerlendirdiğimizde; 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren kademeli olarak yürürlüğe giren Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun birçok işletmemize yük getirdiğini biliyoruz. Türkiye’de ilk defa bir Çalıştay uygulayarak iş hayatında yaşanılan sorunları tespit ettik. Burada en fazla sorunun iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanıldığını gördük. Bu sebeple özel sektörümüzün kanuna en kısa zamanda uyum sağlaması amacıyla sayısız program düzenledik. Tüm bu çalışmalarımızla üyelerimizin mevzuatla ilgili bilgi sahibi olmalarını ve hem özel sektörün hem de devletin kaybını azaltarak verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Düzenlediğimiz seminerin de iş sağlığı ve güvenliği alanındaki güncel gelişmelerden üyelerimize bilgilendirilmesi sebebiyle son derece verimli olacağına inanıyoruz” dedi.

panel3.jpg

Panelin başkanlığını yapan KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç Dr. Yalçın Bostancı “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında 1 Ocak 2016'da Yürürlüğe Girecek Değişiklikler” konulu konuşma yaptı. Bostancı, “Çalışma hayatında bir çok başlık bulunmaktadır. Fakat özellikle söyleyebiliriz ki son üç yıla damgasını vuran başlık iş sağlığı ve güvenliğidir. İlgili kanun ve mevzuatın uygulanması konusunda çok sayıda problem yaşandığını görüyoruz. İşverenlerin mevzuat değişiklikleri konusunda yeterli bilgilendirmeleri büyük önem taşımaktadır” dedi.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Bedri Tekin “İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetinin Verilmesinde ve İşverenler Tarafından Alınan Hizmetin Denetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”, Yrd. Doç Dr. Turhan Şalva da “İşyeri Hekimliği Hizmetinin Verilmesinde ve İşverenler Tarafından Alınan Hizmetin Denetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” konularında sunum yaptılar. Sunumlarından ardından panelistler katılımcıların sorularını cevaplandırdılar. 

panel4.JPG