KTO ÜYELERİNİN AB’YE İHRACATTA YAŞADIĞI SORUNLAR ÇALIŞTAY’DA MASAYA YATIRILDI


09 Mart 2020

Konya KOBİ Çalıştayı’nın açılışında konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, ihracatta yaşanılan sorunlara ortak akıl çerçevesinde çözüm önerileri oluşturarak Konya’nın ihracatını daha ileriye götürme adına katkı sağlayacaklarını söyledi.

calistay1.jpg

Konya Ticaret Odası tarafından, Türkiye - AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) Projesi kapsamında “Avrupa Birliği Ülkelerine İhracat Yapan KOBİ’lerin Yaşadıkları Zorluklar” konulu Konya KOBİ Çalıştayı gerçekleştirildi. Makine, Döküm, Otomotiv, Gıda ve Ayakkabı olmak üzere Konya’nın Avrupa Birliği ülkelerine en fazla ihracat yaptığı beş sektörden 45 temsilcinin katılımıyla düzenlenen Çalıştay’da 4 ana madde altında 39 madde görüşüldü.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Selçuk Öztürk: “2013 yılından beri doğrudan dış ticaretimizi olumsuz etkileyecek küresel siyasi gelişmeleri yaşadık. Komşu ülkelerde yaşanılan istikrarsızlık ve belirsizliklerin yanında, gelişen ekonomilerin para sıkılaştırma politikasına dönmesi ve ticarette korumacılık eğilimleri ile artık para akışının ve ticaretin zorlaştığı bir süreç geçirdik. 2019 yılında ticaret savaşlarının gölgesinde dünyaya daha fazla açılmanın yollarını aradık. Küresel ekonominin içinde bulunduğu durumda ya içimize kapanacaktık ya da fedakârca, cesaretle daha çok çalışacaktık. İşte bu sebeple, ihracatçılarımız büyük bir övgüyü hak etmektedir. Şehrimizin ülkemizin büyümesine öncülük eden tüm ihracatçılarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

80'li yılların başında ihracata dönük ekonomik modeli benimseyen Türkiye’nin 2002 yılından sonra dış ticarette yeni bir atağa geçerek ekonomisini daha güçlü hale getirdiğini ifade eden başkan Öztürk, “Şu an dünyadaki ihracattan aldığımız pay yüzde 1'in altında. Hedefimiz ise kısa vadede dünyadaki ihracat pazarından yüzde 1,5'lik pay almaktır. Bu rakamları yeterli görmüyoruz. Bunun için yeni planlamalar yapmalı, stratejiler belirlemeli ve metotlar oluşturmalıyız. Hedefler, ülkemizin tek bir bölgesinin değil, bütün bölgelerinin kapasitesinin en üstünde üretim yapması ve ihracat gerçekleştirmesiyle ancak yakalanabilir. İşte bu noktada Türkiye ihracatına katkı sağlayan ve gelecekte de bu katkıyı katlayarak artıracak olan şehirlerin başında Konya gelmektedir” dedi.

2012 yılından itibaren Konya’nın yurt dışına açılmak için projelere ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Öztürk, “2002 yılında sadece 100 milyon dolar ihracat yapan Konya, o yıldan sonra atağa kalkarak 2011’de 1 milyar dolar ihracat barajını aşmıştır. 2002 yılında binde 3 olan ihracat payımızı, 2011’de binde 7’ye çıkardık. Geldiğimiz noktada Konya yıllık 2 milyar dolar ihracat barajını aşan bir şehir olmuştur. 2011’den 2019’a yüzde 100’lük bir artış sağladığımız bu dönemde Türkiye’nin artış oranı ise yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu periyotu daha geriye taşırsak Konya’nın Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir ihracat artışına imza attığını görebiliriz” şeklinde konuştu.

Öztürk, dış ticarete yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi vererek, “Konya Ticaret Odası olarak şehrimizin Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 3 seviyesine çıkarmak için programlı olarak çalışmalar yürütmekteyiz. Şehrimiz ihracatın gelişmesi için firmalarımızla birlikte birçok başarılı faaliyet gerçekleştirdik. KTO Dış Ticaret Merkezimizde ilimiz ve bölgemiz ihracatını, ihracatçı firma sayısını ve ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye ve artırmaya yönelik firmalarımıza danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmaktayız. İhracatını artırmak isteyen ve ihracata başlamak isteyen tüm firmalarımızın, dünyadaki en uygun pazara yönelme konusunda Merkezimizle işbirliği içinde çalışmalarını tavsiye ediyorum. 180 ülkeye ihracat yapan Konya, ihracatçı firma sayısı ile nitelikli ürün ihracatı ve ihracat çeşitliliği ile bugüne kadar yakaladığı başarıyı bu salonda da görüldüğü gibi ortak akıl çerçevesinde daha ileriye taşıyacaktır. Bugün düzenlediğimiz Çalıştay’ın şehrimiz ihracatını daha ileriye götürme adına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Dış Ticaret Uzmanı Ferit Melen KTO Dış Ticaret Merkezi’nin faaliyetleri, TOBB Avrupa Birliği Birimi TEBD Proje Sorumlusu Selvet Mergen, TEBD Projesi konularında sunumlar gerçekleştirdiler. Dış Ticaret Mutlu Yılmaz da Çalıştayda görüşülecek konu ve maddeler hakkında bilgilendirme yaptı.

Makine, Döküm, Otomotiv, Gıda ve Ayakkabı olmak üzere Konya’nın Avrupa Birliği ülkelerine en fazla ihracat yaptığı beş sektörden 45 temsilcinin katılımıyla düzenlenen Konya KOBİ Çalıştayı’nda değerlendirilmek üzere Konya Ticaret Odası üyelerinden AB ülkelerine ihracatlar ile ilgili soru, sorun ve çözüm önerileri talep edilmiş, gelen talepler uzman eğitmen ile paylaşılmış ve çalıştayda kullanılmak amacıyla maddeler haline getirilmiştir. Çalıştay sürecinde katılımcılara ‘Makro Sorunlar, Mikro Sorunlar, Diğer Sorunlar ve Beklentiler’ olmak üzere dört farklı üst başlıkta 39 madde yöneltildi.

calistay2.jpg

calistay3.jpg